Przed czym chroni ubezpieczenie mieszkania do kredytu?

pic

Udzielając kredytów hipotecznych, banki wymagają od kredytobiorców wykupienia ubezpieczenia nieruchomości z cesją na bank. W ten sposób zabezpieczają się przed sytuacją, w której ewentualne zniszczenie domu czy mieszkania mogłoby spowodować, że kredytobiorca zaniecha dalszej spłaty rat. Sprawdź, przed czym chronią tego typu polisy.

Tradycyjne ubezpieczenia nieruchomości gwarantują ubezpieczonemu wypłatę świadczeń w takich przypadkach jak: pożar, powódź, przejście huraganu czy uderzenie pojazdu. Nierzadko chronią również przed kradzieżą i dewastacją nieruchomości - w zależności od wybranego wariantu polisy. Ubezpieczenia z cesją wymagane przez banki odznaczają się jednak nieco inną charakterystyką.

Na czym polega cesja polisy na bank?

Cesja polisy na bank polega na tym, że kredytobiorca wykupuje odpowiednie ubezpieczenie i opłaca za nie składki, ale prawo do otrzymania świadczeń nabywa cesjonariusz, czyli kredytodawca. Banki wskazują też określone kryteria, jakie musi spełniać tego typu polisa. Najczęściej dotyczą one sumy ubezpieczenia oraz zakresu ochrony gwarantowanej przez ubezpieczyciela.

Na jakiej ochronie zależy bankom?

Banki oczekują przede wszystkim ubezpieczenia samego budynku, a konkretniej - jego murów oraz elementów stałych (takich jak parapety i tynki). W praktyce jest to niewielki zakres ochrony, który nie obejmuje np. wyposażenia nieruchomości. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby podpisać dodatkową umowę dającą bardziej kompleksową ochronę. Choć w odpowiednią polisę można zaopatrzyć się w dowolnym towarzystwie, dany bank honoruje zazwyczaj ograniczoną grupę firm ubezpieczeniowych.

Kto dostaje ubezpieczenie?

Jeśli dojdzie do całkowitego zniszczenia nieruchomości, bank otrzyma stosowną kwotę świadczenia, zależna od zadłużenia pozostałego do spłaty przez kredytobiorcę.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje