Obowiązek kontroli nieruchomości a odszkodowanie z ubezpieczenia

pic

Osoby, które ubezpieczyły swój dom lub mieszkanie, mają określone obowiązki, które wynikają z prawa budowlanego. Jeśli ich nie dopilnują, w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciel może nie wypłacić świadczenia. Sprawdź, co i jak często należy kontrolować w swojej nieruchomości.

O dopilnowanie wymaganych kontroli muszą się martwić przede wszystkim posiadacze domów i budynków. Osoby zamieszkałe w mieszkaniach spółdzielczych lub tych własnościowych mogą spać spokojnie – o przeprowadzenie odpowiednich kontroli w ich mieszkaniach troszczy się bowiem zarządca nieruchomości.

Kontrola i czyszczenie przewodów kominowych

Raz w roku należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Do przeprowadzenia takiego badania upoważnione są osoby o kwalifikacjach mistrza w rzemiośle kominiarskim (w przypadku przewodów dymowych) oraz osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane wydawane ze względu na specjalizację (w przypadku przewodów kominowych). Raz w roku należy też wyczyścić przewody kominowe, przy czym w tym przypadku nie trzeba sięgać po osobę o kwalifikacjach kominiarskich.

Kontrola stanu instalacji gazowej

Raz w roku musi zostać również poddany badaniu stan techniczny instalacji gazowej. Kontrolę przeprowadza osoba, która posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania nadzoru nad eksploatacją urządzeń gazowych oraz samej sieci gazowej.

Kontrola stanu technicznego kotłów

Raz na 4 lata należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego kotłów opalanych węglem, gazem oraz olejem opałowym. Kontroli dokonuje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia wydawane ze względu na specjalizację.

Kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Raz na 5 lat należy zadbać o kontrolę stanu instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Tego typu badanie przeprowadza osoba o kwalifikacjach, które upoważniają ją do wykonywania nadzoru nad eksploatacją urządzeń elektrycznych oraz sieci elektrycznej.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Towarzystwa ubezpieczeniowe zastrzegają w warunkach umowy, że nie udzielają ochrony w przypadku zaniedbań ze strony klienta. Oznacza to, że zaniechanie jakiekolwiek obowiązku kontrolnego może przyczynić się do odmowy wypłaty świadczenia. Warto też pamiętać, że okresowy przegląd i ewentualna wymiana lub naprawa odpowiednich elementów nierzadko może uchronić mieszkańców przed niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą ich wadliwe działanie.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje