Ubezpieczenia nagrobków - jaką zapewnią ochronę?

pic

Na polskich cmentarzach każdego roku dochodzi do zniszczeń nagrobków spowodowanych atakami wandali, kradzieżami czy też skutkami zjawisk atmosferycznych. Tego typu sytuacje powodują straty finansowe sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, biorąc pod uwagę ceny grobowców oraz koszty usług kamieniarskich. W związku z tym warto pomyśleć o ubezpieczeniu nagrobków. Tylko na jaką ochronę możemy liczyć?

Nagrobki naszych bliskich mają wartość nie tylko sentymentalną, zważywszy na ceny grobowców, które oscylują w granicach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, dziwi jednak fakt, że tak mało Polaków decyduje się na wykupienie polisy nagrobku. Według obliczeń towarzystwa ubezpieczeniowego Gothaer wynika, że średnia wysokość rocznej składki za ubezpieczenie nagrobka wynosi ok. 80 złotych.

Goather - Cztery kąty

W ramach polisy Cztery Kąty, chroniącej dom lub mieszkanie, można także ubezpieczyć nagrobek. Włączając do polisy ochronę nagrobka, zabezpieczamy go przed sytuacją, gdy jego część uległaby zniszczeniu na skutek zdarzenia losowego. Polisa nagrobkowa obejmuje szkody powstałe w wyniku dewastacji, działania warunków atmosferycznych, np. naporu śniegu czy silnego wiatru, a także upadku różnych obiektów, m.in. drzew, masztów lub słupów, uderzenia pojazdu oraz wandalizmu. Odszkodowanie należy się ubezpieczonemu także w przypadku kradzieży części nagrobka lub jego elementów ozdobnych, np. rzeźby lub wazonów, ale tylko, gdy są one przymocowane na stałe do pomnika. Gothaer w polisie Cztery Kąty oferuje także ubezpieczenie nagrobka w formie płyty, pomnika lub budowli pamiątkowej, łącznie z elementami przybocznymi, takimi jak: ławeczka, klęcznik czy kostka brukowa.

PZU - Dom

W PZU nagrobek można ubezpieczyć w ramach polisy domu albo osobno. Polisa obejmuje grobowiec lub tradycyjny nagrobek składający się z płyty umieszczonej na cokole oraz tablicy z napisami, a także rzeźby i innych elementów ozdobnych. Ochroną ubezpieczeniową można także objąć ławeczkę przy nagrobku lub nawierzchnię wokół niego. Polisa nagrobkowa chroni przed szkodami zaistniałymi w skutek m.in. powodzi, opadów deszczu, ciężaru śniegu, huraganu, upadku drzew, trzęsienia ziemi lub uderzenia pojazdu. Świadczenie należy się ubezpieczonemu także w przypadku dewastacji nagrobka lub kradzieży elementów przymocowanych do niego. W ramach polisy Dom klienci mogą ubezpieczyć nagrobek w formule all risks. Ta forma ubezpieczenia pozwala objąć nagrobek ochroną od wszystkich możliwych zdarzeń. Wysokość składki zależy od wartości i lokalizacji nagrobka, średnia wynosi ok. 120 zł za rok.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje