Co jest najważniejsze w polisie AC?

pic

Polisa autocaso jest zaliczana do dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, które chroni przede wszystkim przed ryzykiem kradzieży lub zniszczenia pojazdu przez kierowcę bądź osoby trzecie. Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe, mające w swojej ofercieAutocasco, samodzielnie ustala jego zakres, sumę gwarancyjną oraz poziom odpowiedzialności za szkody. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, wykupując polisę AC?

Celem polisy AC jest zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa kierowcy oraz jego pasażerów. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują klientom możliwość doboru zakresu ubezpieczenia do potrzeb, wymagań oraz możliwości finansowych.

Na co zwracać uwagę w ubezpieczeniu AC?

Decydując się na konkretną polisę AC, powinniśmy zapoznać się różnymi niejasnymi zapisami zawartymi w umowie ubezpieczenia. Są to m. in.:

1. Udział własny - sformułowanie to określa kwotę, o którą towarzystwo ubezpieczeniowe zmniejszy nasze świadczenie z AC. Większy udział własny oznacza, że polisa będzie tańsza.

2. Franszyza integralna - sformułowanie to określa kwotę, do której firma ubezpieczeniowa nie zlikwiduje szkody. Tego typu zwrot w umowie zabezpiecza ubezpieczyciela przed płaceniem za naprawę drobnych szkód.

3. Suma ubezpieczenia malejąca po szkodzie - ten zwrot oznacza, że ubezpieczyciel obniży sumę ubezpieczenia o kwotę, którą wcześniej wypłacił w przypadku wystąpienia szkody. By uniknąć tego problemu, najlepiej wykupić polisę z opcją odnawialnej sumy ubezpieczenia.

4. Suma ubezpieczenia malejąca z czasem - to sformułowanie oznacza, że towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca świadczenie na podstawie wartości auta na dzień wystąpienia zdarzenia, a nie podpisania umowy.

5. Amortyzacja części - taki zwrot zawarty w warunkach polisy AC oznacza, że ubezpieczyciel wypłaci świadczenie dotyczące uszkodzonej części - wyliczając ją na podstawie tabeli amortyzacyjnej - a nie w oparciu o cenę nowej zakupionej w serwisie.

6. Kosztorysowa metoda likwidacji - ten zwrot dotyczy wyceny szkody przez rzeczoznawcę firmy ubezpieczeniowej w oparciu o tabelę amortyzacji.

Ograniczenia i wyłączenia

Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej, warto sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jakie ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej przysługują ubezpieczycielowi. Im jest ich więcej, tym stosunkowo mniej korzystne dla klienta jest ubezpieczenie AC.

Większość kierowców szukając ubezpieczenia AC sugeruje się wysokością składki ubezpieczeniowej. Często można zapłacić taniej za polisę Autocasco, wybierając w tej samej firmie ubezpieczeniowej pakiet OC i AC. Pamiętajmy jednak, że pomimo tego, iż cena jest istotnym kryterium wyboru polisy autocasco, nie powinna być jednak najważniejsza. Istotniejszy dla klienta powinien być zakres ochrony oferowany przez ubezpieczenie.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje