Nie pracujesz na etat? Wykup dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

pic

Obecnie bardzo dużo osób pracuje na podstawie umów o dzieło lub zlecenie, a to jest związane z brakiem ubezpieczenia w ZUS-ie. Taka sytuacja skutkuje brakiem bezpłatnej opieki medycznej. Wyjściem dla takich osób jest wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zawrzeć możemy w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedniego dla naszego miejsca zamieszkania. Gdy chcemy wykupić tego typu ubezpieczenie, potrzebne nam będą następujące dokumenty:

  • wniosek, który dostępny jest na stronie internetowej NFZ lub bezpośrednio w oddziale;
  • dokument tożsamości;
  • dokument, który zawiera potwierdzenie ostatniego okresu ubezpieczenia, np. umowa o pracę, świadectwo pracy, druki ZUS ZUA, ZUS ZWUA lub ZUS RMUA, które potwierdzają zgłoszenie do ubezpieczenia;
  • prowadzący działalność gospodarczą muszą posiadać druk ZUS ZWUA oraz ZUS ZWPA potwierdzony przez ZUS, wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółek prawa handlowego - wykreślenie z KRS.

Dokumenty potwierdzające ostatni okres ubezpieczenia są niezbędne w przypadku, gdy przerwa w ubezpieczeniu była dłuższa niż 3 miesiące. Dzięki nim NFZ może określić wysokość opłaty dodatkowej.

Opłata dodatkowa

Wysokość opłaty dodatkowej zmieniania się co kwartał, a pobierana jest przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia. Na IV kwartał 2015 r. opłaty dodatkowe wzrosły i zostały ustalone na poziomie:

  • przy przerwie od 3 miesięcy do roku - 816,38 zł;
  • przy przerwie pod 1 do 2 lat - 2040,95 zł;
  • w przypadku przerwy od 2 do 5 lat - 4081,90 zł;
  • w przypadku przerwy od 5 do 10 lat - 6122,85 zł;
  • w przypadku przerwy powyżej 10 lat - 8163,80 zł.

Zawierając umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczony powinien do ubezpieczenia zgłosić członków rodziny nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego w innych podmiotach, np. dziecko albo małżonka, który nie jest zatrudniony na umowę etatową.

Formalności w ZUS-ie

Po podpisaniu umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczony ma 7 dni od zawarcia umowy na złożenie w oddziale ZUS-u druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 24 10 XX.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wraz z deklaracją rozliczeniową ZUS DRA powinna być złożona i wpłacona do 15 dnia każdego miesiąca. Wysokość składki ulega zmianie co kwartał i wynosi 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zawierana jest na czas nieokreślony, można ją rozwiązać, składając wniosek w NFZ.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje