Zwolnili mnie z pracy - do kiedy będę ubezpieczony?

pic

Nawet najdroższa prywatna polisa zdrowotna nie jest w stanie zagwarantować tak kompleksowej ochrony, jaką daje ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego też warto wiedzieć, kiedy i w jakich przypadkach tracimy prawo do bezpłatnego leczenia się w placówkach państwowej służby zdrowia. W poniższym artykule przyglądamy się bliżej temu, jak przedstawia się kwestia ubezpieczenia osób zwolnionych z pracy.

Prawo do korzystania ze świadczeń w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego ustaje 30 dni po rozwiązaniu umowy o pracę. By móc dalej korzystać darmowych przywilejów, trzeba w takim przypadku zastosować jedno z poniższych rozwiązań.

Urząd pracy ubezpieczy

Urząd pracy zgłasza do ubezpieczenie zdrowotnego każdego, kto zarejestruje się w PUP jako bezrobotny. Warto jednak zaznaczyć, że wykonywanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej – nawet w ramach umów cywilnoprawnych – pozbawia możliwości posiadania statusu bezrobotnego. Jeśli bezrobotny podpisze umowę o pracę, nie musi się niczym martwić – o wszelkie formalności zadba jego nowy pracodawca. Natomiast w sytuacji, gdy zawarta zostanie umowa o dzieło lub umowa-zlecenia, pozostaje skorzystanie z opcji ubezpieczenia dobrowolnego.

Sprawdź też: Przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym - ile wyniesie kara?

Dobrowolne ubezpieczenie

Dla osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne najlepszym rozwiązaniem jest dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Niestety wiąże się to z koniecznością samodzielnego opłacania miesięcznych składek, które do najniższych nie należą (w I kwartale 2016 r. koszt wynosi 385,27 zł). Należy mieć jednak świadomość faktu, iż w przypadku braku ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego we wcześniejszym okresie wymagane jest uregulowanie dodatkowej opłaty, która może sięgać nawet kilku tysięcy złotych!

Opcja dla małżonków

Przykładowo, gdy mąż straci pracę, może skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego małżonki. W takim przypadku ta ostatnia zgłasza swojemu pracodawcy lub w NFZ (jeśli jest to dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne) chęć objęcia ubezpieczeniem swojego męża. W praktyce, taki sposób pozwala również "podpiąć" do ubezpieczenia m.in. własne dzieci oraz rodziców, którzy wraz z ubezpieczonym prowadzą gospodarstwo domowe.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje