Ubezpieczenie od odwołania lotu - na jakie odszkodowanie można liczyć?

pic

Podróż lotnicza kojarzy się na ogół z wygodą i szybką podróżą. Decydując się na ten środek transportu, musimy jednak być także przygotowani na niemiłe niespodzianki. Jaki odszkodowanie należy się przy ubezpieczeniu od odwołania lotu?

Dokumenty chroniące prawa pasażera

W przypadku odwołania lub opóźnienia lotu prawa pasażera do odszkodowania wyznaczają następujące dokumenty: Konwencja Montrealska z 28 maja 1999 r. oraz Rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Celem pierwszego dokumentu jest ujednolicenie praw dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, natomiast w drugim zbiorze znajdziemy prawa dotyczące odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odwołania lub opóźnienia lotów na terenie Unii. Rozporządzenie to jest stosowne także w przypadku, gdy pasażer rozpoczyna podroż w kraju poza granicami Unii, a końcowy przystanek jest na terenie UE.

Uwaga! Powyższe przepisy nie obejmują pasażerów korzystających z lotów bezpłatnych, tzn. na podstawie niedostępnej powszechnie taryfy zniżkowej, jak np. na stronie Groupon.pl. Dostępne tam bilety w promocyjnych cenach nie uprawniają do korzystania z praw Rozporządzenia.

Opóźnienia w wylotach

W rozporządzeniu UE znajdujemy zapis, że w przypadku, gdy przewoźnik lotniczy przewiduje, iż lot będzie opóźniony w stosunku do planowego startu, ma obowiązek dostarczyć pasażerom posiłek oraz napoje. Natomiast w sytuacji, gdy występuje konieczność pozostania na jedną lub więcej nocy, przewoźnik musi bezpłatnie zapewnić oczekującym na lot zakwaterowanie oraz transport do miejsca noclegu. 

Kwoty odszkodowania

Gdy opóźnienie lotu wynosi co najmniej pięć godzin, pasażer ma prawo w  terminie siedmiu dni otrzymać zwrot pełnego kosztu biletu po cenie, za jaką został kupiony.

Dodatkowo pasażerowi lotniczemu przysługuje prawo do odszkodowania w stałych kwotach:

  • 250 euro dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów,
  • 400 euro dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów,
  • 600 euro dla wszystkich innych lotów.

Przykładowa oferta ubezpieczenia

Standardowe ubezpieczenie biletu lotniczego od kosztów rezygnacji obejmuje:

  • ochronę przed poniesieniem strat w efekcie odwołania przez pasażera biletu lotniczego licencjonowanych linii lotniczych przed rozpoczęciem podróży,
  • zwrot kosztów w przypadku, gdy odwołanie biletu następuje z powodu nagłej ciężkiej choroby, nieszczęśliwego wypadku, katastrofy naturalnej lub konieczności pozostania na terenie Rzeczpospolitej,
  • możliwość objęcia podróżnego ochroną ubezpieczeniową do kwoty 5 000 EUR nawet do 72 godzin po zakupie biletu lotniczego.
Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje