Kiedy drogówka może zatrzymać dowód rejestracyjny?

pic

Uważasz, że policjant niesłusznie zatrzymał dowód rejestracyjny Twojego samochodu? Zobacz, kiedy drogówka ma do tego prawo, a kiedy nadużywa swoich uprawnień.

Policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny samochodu lub motocykla mocy art. 132. ust. 1 Prawa o Ruchu Drogowym, jeśli:

1. Pojazd stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób,

2. Auto zagraża porządkowi ruchu drogowego (np. jest niesprawne lub nie posiada tablicy rejestracyjnej),

3. Samochód nie spełnia wymogów ochrony środowiska (np. jest zbyt głośne, nie spełnia norm wydalania spalin),

4. Pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych (pamiętaj, by przegląd pojazdu zlecać tylko stacjom kontroli pojazdów z odpowiednimi uprawnieniami, odradzamy przy tym kupowania badań technicznych nielegalnymi sposobami - grozi za to nie tylko odebrane dokumentów rejestracyjnych pojazdu, ale także kara grzywny, a nawet więzienia),

5. Zapomniałeś zlecić nowe badania techniczne po przeróbkach pojazdu (jeśli np. montowałeś w aucie instalację gazową, niezależnie od tego, kiedy kończy się ważność ostatnich badań technicznych pojazdu, musisz je przeprowadzić jeszcze raz),

6. Nie posiadasz dowodu opłaty OC (miej zawsze ze sobą dokument poświadczający zawarcie umowy OC i opłacenie ostatnich składek - może to być zwykłe potwierdzenie mailowe dokonania wpłaty).

Co robić po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego?

Jeśli drogówka zatrzymuje dowód rejestracyjny Twojego auta, wręcza kierowcy pokwitowanie. Dodatkowo kierowca może otrzymać zezwolenie na korzystanie z pojazdu przez okres do 7 dni (choć wymienione zostaną warunki, na jakich można będzie jeździć danym autem). Odebrany dowód można odzyskać w urzędzie komunikacji gminy, w której auto jest zarejestrowane. Wystarczy w tym celu złożyć wniosek o zwrot dokumentu wraz z dokumentem potwierdzającym usunięcie przyczyny zatrzymania dowodu (np. zaświadczenie o odbytym badaniu technicznym). Pamiętaj, by podczas wizyty w urzędzie mieć ze sobą dowód osobisty.

 

 

 

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje