Druga rata po terminie? Skutki opóźnień w składkach OC

pic

Zlekceważyłeś termin płatności składki OC, a teraz zastanawiasz się, czy ubezpieczyciel zapłaci za szkody wyrządzone przez Ciebie wskutek stłuczki? Zobacz, czy masz powody do obaw.

Nie opłacisz rachunku za telefon - po miesiącu czy dwóch operator zablokuje Twój numer. Nie uregulujesz dwóch/trzech rat kredytu hipotecznego z rzędu - bank wypowie Ci umowę i wezwie do zwrotu całości długu. A jak jest z ubezpieczeniami? Wszystko zależy od rodzaju polisy - nie zawsze to samo opóźnienie w opłaceniu składki będzie powodowało te same konsekwencje w przypadku różnych typów polis.

Opóźnienie w ratach OC

OC komunikacyjne jest specjalnym rodzajem ubezpieczenia, które ma chronić uczestników ruchu drogowego (ale nie sprawców zdarzeń drogowych, a poszkodowanych: pieszych, innych kierowców, ich pasażerów). Z tego powodu warunki umowy OC są identyczne u wszystkich ubezpieczycieli - by OC zawsze chroniło tak samo. Tym, co różni poszczególne oferty, jest w zasadzie cena polisy. Ze względu na rolę społeczną, jaką pełni OC (zapewnienie niezbędnej ochrony poszkodowanym przez pojazdy mechaniczne), ubezpieczenie musi być "odporne" na roztargnienie osób, który powinny je wykupić. Z tego powodu nawet jeśli opóźnimy się ze składką, OC nie zostanie rozwiązane. Wygaśnie dopiero w momencie, w którym przez cały rok polisowy nie wpłacimy ani jednej składki. Niezależnie więc od tego, czy opóźniamy się z ratą OC dwa dni, miesiąc czy pół roku, nasz pojazd nadal posiada wykupione przez nas wcześniej ubezpieczenie komunikacyjne. Co prawda ubezpieczyciel będzie ciągle przesyłał nam monity i ponaglenia z wpłatą zaległej składki, ale umowy tak łatwo nie rozwiąże.

Opóźnienie w składce AC

Polisa AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, chroniącym właściciela danego pojazdu w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia auta. Warunki AC w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych różnią się i dotyczy to także konsekwencji nieopłacenia składki w terminie - te można sprawdzić w OWU. Zazwyczaj ubezpieczenie będzie trwało jeszcze miesiąc (rzadziej dłużej), a w tym czasie ubezpieczyciel będzie wysyłał monity z ponagleniem w spłacie.

Pamiętajmy, że zerwanie jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia skutkiem braku opłaconych w terminie należności, nie spowoduje że naliczony już dług po prostu przepadnie. Ubezpieczyciel nadal będzie wysyłał wezwania do zapłaty, obciążając klienta odsetkami karnymi.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje