Nie masz czasu,
aby porównać składki?
Zostaw nam kontakt, a przygotujemy
porównanie za Ciebie.

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Nasz agent skonsultuje się
z Państwem w celu przygotowania kalkulacji.

Ustawa dystrybucyjna zagrożeniem dla agentów ubezpieczeniowych?

pic

Najprawdopodobniej już jesienią Sejm będzie obradował nad projektem ustawy dystrybucyjnej, która może zatrząść rynkiem pośrednictwa ubezpieczeniowego. Padają zapowiedzi rychłego końca zawodu agenta ubezpieczeniowego i monopolizacji branży przez najsilniejsze firmy. Czy taki scenariusz rzeczywiście ma szanse się ziścić?

Nowa ustawa ma zastąpić dotychczasowe przepisy o pośredniczeniu przy sprzedaży polis (nadane ustawą z 22 maja 2003 r.). Bezpośrednim powodem podjętych prac legislacyjnych była konieczność implementacji dyrektyw unijnych 2014/65 i 2016/97, których celem jest zabezpieczenie interesów konsumentów korzystających z usług pośredników ubezpieczeniowych. Nowe przepisy obejmą nie tylko agentów i brokerów, ale wszystkie podmioty biorące udział w zawarciu umowy między klientem a ubezpieczycielem: sklepy, banki, a nawet porównywarki ubezpieczeniowe.

Dobro klienta przede wszystkim

Pośrednicy - pod groźbą kary - będą musieli działać w interesie swojego klienta, starając się jak najlepiej dopasować produkt ubezpieczeniowy do jego oczekiwań. Na dalszy plan schodzą więc cele własne dystrybutora (chęć uzyskania jak najwyższego zarobku). Jedną z wprowadzanych nowości będzie konieczność informowania klienta o rodzaju i wysokości wynagrodzenia, jakie pośrednik otrzyma od zawartej polisy. Wszystko to ma zapobiegać tzw. missellingowi, czyli sprzedaży polis mijającej się z faktycznymi potrzebami konsumentów.

Podwójne kary dla agentów?

Na pośredników zostaną też nałożone dodatkowe obowiązki informacyjne. Dane dotyczące proponowanej oferty będą musieli podawać klientom w sposób dla nich zrozumiały i obiektywny, pozwalający na podjęcie świadomego wyboru. Za prowadzenie działań niekorzystnych dla konsumentów agenci będą karani - i to nie nie tylko przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (co groziło do tej pory), ale także przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nowe zasady już od 2018 roku

Choć ustawa niekoniecznie wpłynie na model dystrybucji ubezpieczeń, to z pewnością odciśnie swoje piętno na sposobie sprzedaży polis. Projekt w obecnej formie już teraz budzi problemy interpretacyjne, zwłaszcza w zakresie zgodnego z przyszłym prawem systemu wynagradzania agentów. Zmiany mogą ostatecznie doprowadzić do koncentracji rynku agencyjnego, który jest dziś mocno rozdrobiony.

Nowe przepisy powinny wejść w życie do 23 lutego 2018 roku - to termin, jaki Unia Europejska dała państwom członkowskim na implementację dyrektywy.