Wypowiadasz OC? Nie przekrocz terminu

pic

Chcesz wypowiedzieć ubezpieczenie OC? Jeśli spóźnisz się choć o dzień, Twoja dotychczasowa polisa automatycznie się odnowi. Wyjaśniamy, jak interpretować termin wypowiedzenia OC i co się stanie, gdy ten dzień przypadnie w niedzielę.

Policy OC pojazdów mechanicznych zawierane są na okres 12 miesięcy (z kilkoma wyjątkami). Jeśli chcesz zatem zmienić swojego ubezpieczyciela, bo np. w innym towarzystwie ubezpieczeń oferują tańsze OC czy korzystniejszy pakiet OC+AC, obecną umowę możesz wypowiedzieć, ale od obecnej umowy uwolnisz się dopiero, gdy minie pełny okres jej obowiązywania (czyli po roku). Musisz przy tym pamiętać o złożeniu wypowiedzenia w odpowiednim terminie. Jeśli się spóźnisz, Twoja obecna umowa zostanie automatycznie odnowiona na kolejny rok, na mocy klauzuli prolongacyjnej.

Na dzień przed końcem umowy

Termin wypowiedzenia umowy OC upływa na dzień przed końcem okresu jej obowiązywania. Oznacza to, że wniosek musisz dostarczyć ubezpieczycielowi przynajmniej dzień przed końcem umowy. Jeżeli ten dzień przypadnie na dzień wolny od pracy (czyli święto ustawowe lub niedzielę), wypowiedzenie przekazana w następny dzień roboczy również będzie skuteczne. Warto przy tym pamiętać, że sobota nie jest uznawana za dzień wolny od pracy.

Najlepiej listownie lub u agenta

Wypowiedzieć OC możemy tylko na piśmie (lub na trwałym nośniku), ale nie musimy w tym celu fatygować się do siedziby czy oddziału ubezpieczalni. Możemy to zrobić na kilka sposobów:

- tradycyjnie: składając pisemne wypowiedzenie u agenta ubezpieczeniowego (pamiętaj o uzyskaniu potwierdzenia złożenia pisma);

- listownie: za chwilę jego złożenia uznawana jest data nadania przesyłki na poczcie (czyli by wypowiedzenie stało się skuteczne, musisz nadać je najpóźniej na dzień przed zakończeniem okresu, na który umowa została zawarta. Oczywiście pamiętaj o tym, by skorzystać w tym celu z listu poleconego lub za potwierdzeniem odbioru (w celach dowodowych, gdyby ubezpieczyciel zarzekał się, że nie otrzymał od Ciebie wypowiedzenia);

- mailowo, faxem, przesyłając skan pisma itp.: choć ustawa nie zabrania wypowiadania polisy w ten sposób, to trudniej będzie udowodnić, że ubezpieczyciel otrzymał od nas dyspozycję i była ona przekazana na czas.

Forma pisemna opisana w art. 28 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nie jest zastrzeżona pod rygorem nieważności, lecz dla celów dowodowych.

 

 

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje