Ile trzeba czekać na wydanie karty EKUZ?

pic

Karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) pozwala na korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej za granicą. Karta może okazać się wybawieniem w razie nagłego wypadku czy choroby, które mogą nas zaskoczyć podczas wakacji. Co istotne – EKUZ jest wydawana za darmo, a na jej otrzymanie nie trzeba długo czekać.

Karta EKUZ ważna jest tylko przez rok, a wniosek o jej wydanie można złożyć:

  • osobiście w oddziałach wojewódzkich NFZ lub w delegaturach i punktach obsługi OW NFZ,
  • listownie,
  • pocztą elektroniczną,
  • faksem,
  • przez Internet, za pośtednictwem systemu ePUAP.

Odebrać kartę można z kolei osobiście w oddziale lub w delegaturze oddziału albo listownie – wskazując wcześniej adres, na który ma zostać przesłana.

Kto może uzyskać kartę EKUZ?

Karta EKUZ nie kosztuje nic, a możliwość jej uzyskania mają osoby, które posiadają prawo do bezpłatnej opieki medycznej w Polsce (np. zatrudnieni na umowę o pracę, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, rolnicy, emeryci itp.). Wystawiana jest dla każdego członka rodziny indywidualnie, np. w przypadku 4-osobowej rodziny (w modelu 2+2) oddzielną kartę otrzymają oboje rodziców oraz każde ich dziecko.

Katalog świadczeń

Posiadacz karty EKUZ zapewnia sobie prawo do świadczeń w trakcie tymczasowego pobytu za granicą. Nie oznacza to jednak zagwarantowanie sobie dostępu do dokładnie takiego samego zakresu usług, jakie dostępne są w ramach NFZ-etu w Polse. Wynika to stąd, że lista usług świadczonych przez poszczególne kraje w ramach bezpłatnej opieki medycznej różni się. Podobnie jest w kwestii refundacji świadczeń. Niektóre bezpłatne w naszym kraju badania czy zabiegi mogą być tylko częściowo refundowane obywatelom innych państw w ich kraju. Turysta będzie tymczasem potraktowany dzięki karcie EKUZ tak, jak byłby potraktowany obywatel danego kraju.

Czas oczekiwania na kartę EKUZ

Jak podaje NFZ, w większości oddziałów wojewódzkich NFZ karty EKUZ można otrzymać od ręki - podczas jednej wizyty w placówce. Warto mieć jednak na uwadze, że w okresie wakacyjnym liczba osób wnioskujących o kartę znacząco rośnie, dlatego czas oczekiwania na kartę może się wówczas wydłużyć.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje