Dziesiątka od Open Life: ubezpieczenie na życie od 10 zł/mies.

pic

W ofercie Open Life TU Życie SA pojawiło się nowe ubezpieczenie: "Dziesiątka", które zapewnia szerokie możliwości w dopasowaniu warunków polisy do własnych potrzeb. Najniższa składka to tylko 10 zł miesięcznie.

Miało być prosto, przejrzyście i elastycznie. I rzeczywiście ubezpieczenie "Dziesiątka" zdaje się spełniać wszystkie te kryteria. Polisę wyróżnia duża swoboda, jaką otrzymuje osoba ubezpieczająca się w zakresie dostosowania zakresu ochrony do własnych oczekiwań. Ubezpieczyciel sam niczego nie narzuca. Daje za to klientowi możliwość wybrania tych ryzyk, od których sam chce się zabezpieczyć. Polisa daje również możliwość chronienia finansowo rodziny ubezpieczonego.

Łącznie do wyboru jest 10 ryzyk, obejmujących m.in.:

- zachorowanie na nowotwór,

- zawał,

- udar mózgu,

- złamania,

- oparzenia,

- pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

- śmierć ubezpieczonego,

- śmierć partnera ubezpieczonego,

- śmierć dzieci ubezpieczonego.

- pakiet dla dziecka (obejmuje m.in. pobyt dziecka w szpitalu i rehabilitację).

Pakiet dziecka może z powodzeniem zastąpić szkolne ubezpieczenie NNW.

W ramach warunków ubezpieczenia "Dziesiątka" Open Life proponuje nowe podejście do definicji zdarzeń ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciel uprościł definicje, których używa się m.in. podczas wnioskowania o wypłatę świadczenia. Jak przykład podaje "złamanie", które niezależnie od uszkodzonej części ciała (nos, ręka, noga itp.) pozostanie po prostu złamaniem.

W przejrzysty sposób naliczana jest również wysokość składki ubezpieczeniowej. To 10 zł miesięcznie za każde ryzyko, od którego chce być chroniony posiadacz polisy. przy pełnym zakresie ochrony składka wynosi zatem 100 zł miesięcznie i maleje zależnie od zmniejszającej się liczby wybranych ryzyk. Co istotne, ubezpieczyciel pozwala na dobieranie kolejnych ryzyk już w trakcie trwania umowy.

By wykupić polisę, nie trzeba wykonywać i przedstawiać żadnych badań lekarskich. Formalności zostały ograniczone do minimum.

Ubezpieczenie dostępne jest w wybranych multiagencjach.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje