Badania techniczne pojazdów: zasady 2018

pic

Już 13 listopada 2017 r. zmieniają się zasady dotyczące obowiązkowych badań technicznych dopuszczających pojazd do ruchu. Opłaty pozostaną te same, ale zmieni tryb ich pobierania i sposób przeprowadzania przeglądów.

DOWIESZ SIĘ O WSZYSTKICH USTERKACH

Do tej pory badanie przeprowadzane w stacji kontroli pojazdów zwykle było zakańczane w momencie wykrycia pierwszej usterki, która uniemożliwiała wydanie pozytywnej opinii o stanie technicznym auta. Od 13 listopada diagnosta będzie miał obowiązek przeprowadzić pełen przegląd. Dzięki temu kierowca pozna wszystkie usterki, które będzie musiał usunąć, by samochód mógł zostać dopuszczony do ruchu.

OPŁATY ZA BADANIA TECHNICZNE 2017/2018

Po 13 listopada 2017 r. standardowe opłaty za badanie techniczne pozostaną bez zmian, wynosząc: 99 zł za samochód i 63 zł za motocykl.

Za kolejne badanie kierowca zapłaci już mniej. Jeśli ponowny przegląd nastąpi w okresie do 14 dni od otrzymania negatywnej decyzji o stanie technicznym pojazdu, kolejna diagnoza będzie kosztować od 13 zł do 36 zł (w zależności od rodzaju wykrytej wcześniej usterki, która uniemożliwiała dopuszczenie auta do ruchu drogowego).

PŁATNOŚĆ MUSISZ UREGULOWAĆ Z GÓRY

Znaczącą zmianą wprowadzaną przez nowelizację przepisów o CEPiK jest sposób pobierania opłat za czynności diagnostyczne. Rachunek za badanie właściciel pojazdu będzie musiał pokryć jeszcze przed rozpoczęciem przeglądu.

W uprzywilejowanej sytuacji ustawodawca postawił przedsiębiorców zarządzających flotami samochodowymi. Firmy, które skorzystają z rozliczenia usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności, będą mogły uregulować opłatę za badania po jego przeprowadzeniu.

Zmiany mają wyeliminować problem strat powodowanych dotychczas przez nieuczciwych kierowców, którzy przed wystawieniem negatywnej decyzji o stanie auta zabierali je z danej stacji kontroli i nie regulowali opłaty za wykonane już czynności diagnostyczne.

CEP DOWIE SIĘ O ZABEZPIECZENIACH NA POJEŹDZIE

Dzięki nowelizacji przepisów Centralna Ewidencja Pojazdów zwiększy zasób danych zbieranych o pojazdach. W bazie będą gromadzone informacje nie tylko na temat wyników badań technicznych (także tych zakończonych decyzja negatywną lub przerwanych), ale i dane o ustanowionych zabezpieczeniach majątkowych na pojeździe czy zajęciach komorniczych.

CEP zacznie przy tym pozyskiwać informacje o pojazdach nieubezpieczonych, odnotowując ich uszkodzenia powstałe podczas wypadków. Danych na ten temat będzie dostarczać Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje