Jakie ubezpieczenie musi posiadać lekarz?

pic

Zawód lekarza obarczony jest dużym ryzykiem. Każdy błąd w sztuce może doprowadzić medyka do finansowej katastrofy. By tak się nie stało, każdy lekarz powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie. Podstawowa polisa OC może jednak nie wystarczyć.

Błąd lekarski może wyrządzić krzywdę nie tylko poszkodowanemu, ale również i samemu medykowi. Lekarz, który podjął złą decyzję na etapie leczenia pacjenta, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej. Przed koniecznością zadośćuczynienia pokrzywdzonemu uchronić może ubezpieczenie OC. To z tej polisy wypłacone zostanie ewentualne odszkodowanie.

Odpowiedzialność za błędy lekarskie czy szkody na mieniu pacjenta może ponosić placówka medyczna, w której krzywdy doznał poszkodowany, albo sam lekarz, który dopuścił się błędu. Najbardziej narażeni są przy tym lekarze prowadzący własną praktykę lekarską. Ci ponoszą pełną odpowiedzialność za błędy w sztuce. Właśnie dlatego są zobowiązani przez prawo do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC, którego zakres jest regulowany ustawowo.

Rozszerzone OC

Obowiązkowe OC lekarza chroni go jednak w ograniczonym zakresie, który nie zawsze pozwoli na całkowite uniknięcie konsekwencji finansowych w przypadku pozwu ze strony pacjenta. Medycy mają jednak możliwość dokupienia dodatkowego ubezpieczenia OC. Rozszerzenie ochrony odpowiedzialności cywilnej może dotyczyć mp. podwyższenia sumy ubezpieczenia czy rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone na obszarze coraz popularniejszej medycyny estetycznej. Zależnie od wybranego wariantu, dodatkowa polisa może zabezpieczyć również przed roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw pacjenta.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Problemy finansowe lekarza oskarżonego o wyrządzenie szkody pacjentowi nie kończą się na polu zadośćuczynienia. Sprawy sądowe i konsultacje prawne to dodatkowe koszty, których podstawowe OC już nie pokryje. Wydatki tego typu mogą z kolei sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dobrowolnie nabywane ubezpieczenie ochrony prawnej powinno zapewniać pokrycie kosztów pracy adwokata i radcy prawnego, koszty sądowe, koszty strony przeciwnej czy opinii biegłych.

Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy

To polisa, którą warto posiadać w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy na kontrakcie lekarskim. Ubezpieczenie zapewnia rekompensatę w przypadku utraty dochodów podczas dłuższej choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Wybierając polisę, warto zwrócić uwagę na wysokość zapewnianego świadczenia i okoliczności, które muszą wystąpić, by ubezpieczyciel był zobowiązany do wypłaty dziennej lub miesięcznej diety.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje