Wypadek po alkoholu? Możesz nie dostać odszkodowania z polisy turystycznej

pic

Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

Alkohol nie musi stanowić przeszkody na drodze do uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia. To prawda, że wiele polis (wypadkowych, na życie) zawiera wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, jeśli ubezpieczony znajdował się pod wpływem alkoholu, jednak można zabezpieczyć się również przed takimi, niekorzystnymi dla ubezpieczonego zapisami. Osoby, które chcą kupić polisę bez takich wyłączeń, muszą jednak zwykle rozszerzyć ubezpieczenie o tzw. klauzulę alkoholową. Polisy w takich wariantach dostępne są m.in. w Allianz i Generali. 

Jeśli zatem planujesz wyjazd na narty i jednocześnie wiesz już, że wieczorami nie będziesz w stanie powstrzymać się od rozgrzania organizmu mniej lub bardziej wysokoprocentowym trunkiem, nie musisz rezygnować z polisy, to nie będą pieniądze wyrzucone w błoto. Oczywiście, o ile przeanalizujesz to, co podpisujesz. Wystarczy, że wybierzesz ubezpieczenie rozważnie, sprawdzając przed podpisaniem umowy katalog wyłączeń odpowiedzialności, wymieniony w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Polisa turystyczna powinna chronić w możliwie najszerszym stopniu. Wyjeżdżając na zimowy urlop w góry leżące poza obszarem Polski, pamiętaj, że koszty hospitalizacji czy ewentualnych akcji ratunkowych potrafią być bardzo drogie. Złamanie ręki czy nogi w wielu przypadkach wymaga potem długiej rehabilitacji, która również bywa kosztowna - nawet w Polsce. By zabezpieczyć się przed stratami finansowymi po wypadku, warto zadbać, by ubezpieczenie, z którym wybierasz się na ferie, składało się z odpowiednich elementów. Najbardziej przydatny turystom katalog ochrony pokrywa:

  • koszty leczenia i hospitalizacji,
  • koszty akcji ratowniczych,
  • koszty transporty do kraju,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • ubezpieczenie sprzętu sportowego
  • ubezpieczenie OC, pokrywające szkody (osobowe i rzeczowe) wyrządzone przez ubezpieczonego innych osobom

Wybierając polisę na wyjazd, wybierz sumę ubezpieczenia, która pozwoli pokryć wydatki związane z wypadkiem. Zwróć uwagę na to, czy koszty transportu poszkodowanego pomniejszają sumę ubezpieczenia. Jeśli do wypadku dojdzie w kraju, w którym akcje ratownicze są bardzo drogie, może się okazać, że po pokryciu tych wydatków kwota dostępna na leczenie zostanie bardzo okrojona.  

 

 

 

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje