Kiedy można wypowiedzieć ubezpieczenie domu lub mieszkania?

pic

Nie jesteś zadowolony z obecnie posiadanego ubezpieczenia domu lub mieszkania? Możesz je zmienić w każdej chwili, ale dopiero po pierwszym roku.  

Od 2 stycznia 2015 roku każdy posiadacz ubezpieczenia nieruchomości może wypowiedzieć polisę w dowolnym czasie, o ile upłynął już rok obowiązywania obecnie trwającej umowy. Wypowiedzieć polisę można bez podania przyczyny. W celu rezygnacji z umowy, można przekazać wypowiedzenie do towarzystwa ubezpieczeniowego, z którego usług obecnie korzystamy. Można jednak wybrać prostsze rozwiązanie - udać się do nowego ubezpieczyciela, z którym chcemy zawrzeć nową umowę i to jemu przekazać zadanie do wypowiedzenia naszej aktualnej umowy z dotychczasowym ubezpieczycielem. Nowy ubezpieczyciel rozwiąże w naszym imieniu starą umowę, a poprzedni prześle nam tylko zawiadomienie o wypowiedzeniu polisy. Na wypowiedzeniu będzie zawarta data zakończenia umowy. 

Po wypowiedzeniu umowy możemy liczyć na zwrot anulowanej części składki ubezpieczeniowej, jeśli opłaciliśmy ją z góry. Na przekazanie pieniędzy ubezpieczyciel ma 30 dni od wygaśnięcia umowy. Nowe ubezpieczenie zacznie obowiązywać już od następnego dnia po zakończeniu trwania poprzedniej polisy.

Zgodnie z prawem ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować ubezpieczonego o zbliżającym się upływie rocznego obowiązywania umowy. Przypomnienie musi dostarczyć na 15 dni przed rocznicą umowy. Po otrzymaniu powiadomienia ubezpieczony a 20 dni na wypowiedzenie polisy bez żadnych konsekwencji. Wypowiedzenie można doręczyć osobiście lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Pozwoli to na udokumentowanie wysłania wypowiedzenia na wypadek zaginięcia listu czy wypierania się ubezpieczyciela, że taką przesyłkę otrzymał. 

Jeśli ubezpieczyciel nie doręczył klientowi przypomnienia o rocznicy umowy, ubezpieczony ma prawo do jej wypowiedzenia w każdej chwili po upływie 12 miesięcy obowiązywania polisy. Ubezpieczenie wygaśnie następnego dnia po dacie stempla pocztowego.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje