Pierwsze ubezpieczenie turystyczne od Nationale Nederlanden

pic

Nationale Nederlanden zaprezentowało warunki wprowadzonej właśnie do oferty polisy turystycznej. Ubezpieczeni mogą liczyć na ochronę podczas podróży już od momentu wyjścia z domu, pomoc w przypadku aktów terroryzmu, a do tego assistance domowe, działające pod ich nieobecność.

Wyróżnikiem polisy turystycznej w Nationale Nederlanden ma być przede wszystkim możliwość ubezpieczenia w ramach jednej umowy całej podróży zagranicznej - i to już od wyjścia z domu.

Oferta ma dawać jak najszersze możliwości personalizacji: osoba ubezpieczająca się może dopasować zakres ochrony i wysokość sumy ubezpieczenia do własnych potrzeb, m.in. zależnie od tego, do jakiego kraju wyjeżdża i jakie aktywności ma zamiar podejmować podczas pobytu za granicą. Do wyboru pozostaje kilka wariantów umowy.

W ramach 1 umowy można ubezpieczyć grupę do 20 osób.

CENA UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO W NATIONALE NEDERLANDEN

Cena polisy może wynosić od 5 zł dziennie.

Jako przykład wysokości składki ubezpieczeniowej, Nationale Nederlanden podaje stawki: od 6 zł dziennie w wariancie Minimum (koszty leczenia i assistance 200 000 zł) dla jednej osoby podróżującej przez 7 dni na terenie Europy. W przypadku wybrania ubezpieczenia Maksimum stawka wyniesie od 8 zł dziennie (koszty leczenia i assistance 200 000 zł, odpowiedzialność cywilna

KOSZTY LECZENIA

Maksymalna suma ubezpieczenia w zakresie pokrycia kosztów leczenia to aż 1 mln zł. Co istotne, ochrona działa niezależnie od tego, czy problemy zdrowotne, jakie odczuł ubezpieczony podczas wyjazdu, zostały spowodowane wypadkiem czy nagłym zachorowaniem.

KOSZTY TRANSPORTU MEDYCZNEGO

Podana kwota 1 mln zł nie ogranicza wysokości kosztów transportu medycznego - oznacza to, że niezależnie od tego, ile będzie kosztować transport poszkodowanego, cena usługi zostanie pokryta z polisy (brak limitów kwotowych).

DODATKOWE PAKIETY

Warto wspomnieć, że w ofercie polisy turystycznej Nationale Nederlanden zastosowało rzadko spotykane na rynku ubezpieczeniowym rozwiązanie: pomoc w przypadku aktów terroryzmu. Osoby, które chcą jeszcze bardziej rozszerzyć ochronę otrzymywaną podczas podróży, moga zdecydować się na dobranie dodatkowych pakietów.

Oprócz NNW i OC klienci mają dodatkowo opcję wykupienia do polisy turytycznej:

- pomocy na wypadek zaostrzenia choroby przewlekłej,

- ubezpieczenia sprzętu sportowego i bagażu podróżnego,

- ubezpieczenia kosztów odwołania lub skrócenia wykupionej wycieczki,

- pakietu assistance domowego i samochodowego.

W przypadku assistance domowego ubezpieczyciel zapewnia organizację i pokrycie kosztów pomocy udzielonej po włamaniu do mieszkania podczas nieobecności ubezpieczonego lub wystąpienia innego zdarzenia, losowego, no. zalania.

W ramach assistance samochodowego ubezpieczony może liczyć na pomoc podczas awarii auta (naprawa na miejscu, holowanie lub samochód zastępczy.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje