Bankructwo biura podróży nie skróci pobytu turystów za granicą

pic

Już od 1 lipca 2018 r. turyści zostaną objęci szerszą ochroną na wypadek bankructwa biura podróży. Jeśli agencja turystyczna upadnie, jej klienci, którzy aktualnie znajdują się na wczasach za granicą, będą mogli spokojnie dokończyć pobyt.

Działający od 2016 r. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny do tej pory zabezpieczał turystów tylko w podstawowym zakresie. Jeśli podróżni znajdowali się na wczasach w momencie, w którym organizator ich wyjazdu ogłosił upadłość, podróżni byli sprowadzani do kraju na koszt funduszu.

Już niedługo zakres ochrony zostanie poszerzony. Turyści, którzy znaleźli się w opisywanej sytuacji, nie będą zmuszani do przerywania urlopów. Będą mogli dokończyć wykupiony pobyt zgodnie z zawartą umową. Bez dopłacania.

Z początkiem lipca 2018 roku zacznie w Polsce obowiązywać nowa ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Wprowadzane zmiany są bezpośrednią konsekwencją konieczności wdrożenia unijnych przepisów.

Co zyskamy dzięki nowelizacji prawa? Zyskamy 14 dni na odstąpienie bez podawania przyczyny od umów o udziale w tych imprezach turystycznych, które zawieraliśmy poza lokalem danej firmy. osoby, które zrezygnują z wczasów, nie będą ponosić żadnych konsekwencji finansowych.

Jeśli wykupione wczasy nie spełniły naszych oczekiwań (były niezgodne z zawartą umową), będziemy mogli złożyć reklamację. Niestety ustawodawca nie wyznaczył maksymalnego czasu na przekazanie odpowiedzi na przyjętą reklamację. Cieszy jednak fakt, że wydłużeniu ulegnie okres przedawnienia roszczeń. Obecnie wynosi 2 lata, a od lipca zostanie wydłużony do 3 lat.

Prawo ochroni turystów przed ewentualnymi podwyżkami wykupionych już wczasów w związku z aktualizacją cen przez touropetarora. Podniesienie cen będzie możliwe tylko w trzech przypadkach: zdrożenia paliwa, wzrostu opłat paliwowych oraz zmiany kursów walut, jednak jeśli cena wycieczki lub wczasów wzrośnie w rezultacie o co najmniej 8%, klient będzie mógł zrezygnować z zawartej umowy.

Nowe prawo będzie obowiązywać nie tylko biura podróży, ale również fundacje, stowarzyszenia, przewoźników oraz osoby prywatne, które podejmują się organizacji imprez turystycznych.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje