Ochrona ubezpieczeniowa w LINK4 będzie trwać nawet po alkoholu

pic

Alkohol to często czynnik przeważający na niekorzyść ubezpieczonych, którzy chcą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy. Ale tak być nie musi. W te wakacje LINK4 zaprezentował specjalną ofertę polisy turystycznej, która gwarantuje pomoc w razie wypadku (lub zachorowania) w zagranicznej podróży także wówczas, gdy do zdarzenia doszło po spożyciu przez ubezpieczonego lampki wina, piwa czy drinka.

Znajdowanie się pod wpływem alkoholu to najczęściej występujące wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczeniowej - także w polisach turystycznych. Alkohol to tymczasem częsty towarzysz turystów przebywających na urlopie - również za granicą. O ile znajdowanie się pod wpływem napojów wyskokowych nie zwalnia ubezpieczonego z odpowiedzialności za swoje zachowanie, o tyle nie musi już stanowić bariery nie do przejścia w procesie uzyskiwania odszkodowania z ubezpieczenia podróżnego. LINK4 zdecydował się odpowiadać za szkody, które powstały, gdy ubezpieczony znajdował się pod wpływem alkoholu. Pamiętać jednak należy o tym, że na taryfę ulgową nie będą mogły liczyć osoby, które po spożyciu alkoholu uprawiają sporty typu pływanie czy jazda na nartach.

Znosząc zapis o wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczeniowej za szkody, które powstały, gdy ubezpieczony znajdował się pod wpływem alkoholu, LINK4 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy na wczasach nie chcą przesadnie się ograniczać. Skutkiem zmian od połowy czerwca ubezpieczyciel podejmie się udzielenia pomocy wraz z pokryciem kosztów leczenia także w przypadku ubezpieczonych, którzy doznali urazów w wypadkach po spożyciu alkoholu.

Ubezpieczenie turystyczne w LINK4 gwarantuje pokrycie kosztów:

- badań i konsultacji lekarskich,

- zabiegów ambulatoryjnych,

- lekarstw,

- transportu poszkodowanego do placówki medycznej,

- hospitalizacji.

Ubezpieczeni mogą również korzystać z usług assistance, w tym transportu do Polski, jeśli będzie tego wymagał stan jego zdrowia.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje