Koniec papierowych zwolnień lekarskich już w grudniu. L4 zostanie zastąpione przez e-ZLA

pic

Od 1 grudnia 2018 r. jedynym akceptowanym przez ZUS rodzajem zwolnienia lekarskiego będą e-zwolnienia (e-ZLA). Zmiana ma na celu uproszczenie procesu obsługi zwolnień chorobowych, odciążając zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Otrzymując elektronicznie zwolnienie lekarskie zaraz po jego wystawieniu przez lekarza, pracodawca eliminuje ryzyko pomyłek. Nie musi kontrolować przepływu tego rodzaju dokumentów, upewniając się, że pracownik dostarczył zwolnienie w przepisowym terminie 7 dni od jego wystawienia. W konsekwencji przedsiębiorca może prawidłowo rozliczyć składki i świadczenia zatrudnionych, unikając ewentualnych korekt. Nie musi przy tym już samodzielnie dostarczać świadectw chorobowych do ZUS-u.

ZWOLNIENIA DOSTĘPNE PRZEZ PUE ZUS

Płatnik składek posiadający profil PUE ZUS ma dostęp do e-ZLA swoich pracowników na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Pracodawca może skorzystać z usługi powiadomień mailowych lub SMS-owych - wiadomości będą wysyłane mu zaraz po wprowadzeniu zwolnienia lekarskiego do systemu. Jeśli dany zakład pracy nie ma założonego profilu na PUE ZUS, lekarz otrzymuje informację o tym w swoim systemie i wówczas drukuje zwolnienie dla pracodawcy.

CO Z DOMOWĄ WIZYTĄ LEKARSKĄ?

W przypadku wystawienia zwolnienia chorobowego podczas wizyty domowej lekarz przekaże pacjentowi wydrukowane e-ZLA, po czym później uzupełni je w systemie lub wypisze je przy pacjencie, jeśli medyk będzie miał ze sobą komputer z dostępem do Internetu.

FORMALNOŚCI PRZY ZASIŁKU PO USTANIU ZATRUDNIENIA

Jeżeli chory przestał być pracownikiem, jednocześnie pobierając zasiłek po ustaniu zatrudnienia, musi dopełnić odpowiednich formalności, by zachować prawo do poboru świadczenia. Sam wpływ elektronicznego zwolnienia do ZUS-u nie wystarczy. Należy jeszcze samodzielnie złożyć do ZUS-u wniosek o wypłatę zasiłku (na formularzu ZAS-53). Można to zrobić elektronicznie - dotyczy osób, które mają założony profil na PUE ZUS. Do złożenia dokumentu nie jest wymagany podpis elektroniczny.

PRZEDSIĘBIORCA NA CHOROBOWYM

Analogiczna ścieżka postępowania jak w powyższym przypadku (osób kończących zatrudnienie) na dotyczy osób prowadzących własna działalność gospodarczą oraz osób z nią współpracujących, a także duchownych i pracowników zagranicznych firm, którzy podlegają polskim przepisom ubezpieczeniowym.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje