Nowe zasady wypowiadania OC samochodowego w PZU

pic

PZU utrudniał kierowcom zmianę ubezpieczyciela - w przypadku posiadania podwójnego ubezpieczenia OC, kierowca nie mógł skorzystać w PZU z prawa do rezygnacji z polisy, jeśli kontaktował się z infolinią lub agentem. PZU zobowiązał się do zaprzestania praktyk.

Tryb zawierania niektórych polis OC samochodowego w PZU ograniczał prawo kierowców do wypowiedzenia umowy, jeśli posiadali podwójne ubezpieczenie. Działo się tak wówczas, gdy klient kontaktował się z PZU poprzez infolinię lub agenta. W tych przypadkach według PZU następowało nie odnowienie polisy, zawarcie nowej umowy OC, której konsument nie mógł wypowiedzieć. PZU zobowiązał się do zmiany zasad.

Każdy właściciel samochodu musi mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. OC zawierane jest na rok. Po tym czasie umowa automatycznie się odnawia na kolejne 12 miesięcy, jeżeli ubezpieczony nie wypowie jej najpóźniej na jeden dzień przed terminem końca kontraktu. Taką odnowioną polisę można wypowiedzieć tylko wtedy, gdy w tym samym czasie kierowca ma już OC w innym zakładzie ubezpieczeń. Ten wyjątek ma zapobiec ryzyku posiadania podwójnego ubezpieczenia OC.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń zobowiązał się do zmiany praktyki, dzięki czemu uniknąć kary finansowej:

- uzna wypowiedzenia umów przez dotychczasowych klientów, przekazane aż do trzech lat wstecz, jeżeli ubezpieczeni nadal będą chcieli wypowiedzieć te umowy,

- zwróci część składki pobranej w czasie, w którym konsument płacić za podwójne ubezpieczenie OC. Osoby, które chcą zwrotu środków, powinny wysłać PZU pismo z numerem konta do przelewu,

- będzie akceptować wypowiedzenia umów automatycznie przedłużonych, gdy konsumenci będą w tym czasie korzystać z OC u innego ubezpieczyciela.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje