Ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorcy: plusy i minusy

pic

Przedsiębiorca ma prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Rezygnacja z tego przywileju to oszczędność kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca, jednak korzyści mogą być dużo większe. Nie oznacza to, że na chorobowe osobie prowadzącej własną działalność pójść tak samo łatwo, jak pracownikowi etatowemu.

Minusem posiadania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego są z pewnością koszty. Zyskać można jednak nawet kilka tysięcy złotych - w razie wypadku lub choroby. By skorzystać ze świadczeń, muszą jednak zostać spełnione odpowiednie warunki.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe daje przedsiębiorcy możliwość uzyskania zasiłku z ZUS-u w razie niezdolności do pracy, a kobietom: do zasiłku macierzyńskiego. Aby móc liczyć na świadczenia wymagane jest jednak przejście okresu karencji.

Wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe to 2,45% zadeklarowanego przychodu, będącego podstawą do wyliczania składek ZUS. Zadeklarowana kwota to minimum 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w bieżącym roku kalendarzowym. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na opłacanie składek ubezpieczenia chorobowego w najniższym wymiarze, musi się liczyć z tym, że ewentualne świadczenie, jakie uzyska w przyszłości, również będzie najniższe.

Jeśli celem przedsiębiorcy jest solidne zabezpieczenie swoich finansów na wypadek choroby lub zamierza korzystać w przyszłości z wysokiego zasiłku macierzyńskiego, powinien zadeklarować wyższą podstawę, a tym samym regulować wyższe składki na ubezpieczenie chorobowe. Maksymalna zadeklarowana podstawa wyliczania składek to 250% przeciętnego wynagrodzenia.

Prawo do zasiłku chorobowego przedsiębiorca zyskuje dopiero po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia i terminowego opłacania składek. Do okresu wyczekiwania wliczają się również poprzednie okresy ubezpieczenia, pod warunkiem, że przerwa między nimi trwała dłużej niż 30 dni. W praktyce wystarczy więc choćby jednokrotne opóźnienie z zapłatą ostatnich składek ZUS, aby utracić prawo do zasiłku chorobowego.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje