AC i szkoda całkowita - na co trzeba uważać?

Niedawno miałem rozmowę z klientem, który jakiś czas temu rozbił samochód. Sprawa wydawała się prosta – kierowca miał wykupioną polisę AC, więc Ubezpieczyciel wypłacił mu odszkodowanie. Klient naprawił samochód, po czym wrócił do normalnego życia. Ale…

Niedawno miałem rozmowę z klientem, który jakiś czas temu rozbił samochód. Sprawa wydawała się prosta – kierowca miał wykupioną polisę AC, więc Ubezpieczyciel wypłacił mu odszkodowanie. Klient naprawił samochód, po czym wrócił do normalnego życia.

… krótko po tym zdarzeniu samochód skradziono. Właściciel zgłosił się więc ponownie do Ubezpieczyciela po odszkodowanie i tym razem usłyszał odmowę. Okazało się bowiem, że kierowca przeoczył fakt, iż przy poprzedniej szkodzie Ubezpieczyciel zakwalifikował ją, jako całkowitą. Wypłacił odszkodowanie i rozwiązał umowę AC.

Czy miał rację?

Wszystko zależy, jak zostały sformułowane Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Najczęściej jednak takie zapisy są tam zawarte. Oczywiście, bywa, że Ubezpieczyciele rozliczają szkodę całkowitą z OC, a nie z polisy AC, ale jest to niezgodne z prawem. Zwłaszcza, że zgodnie z ustawą o OC, szkodę należy pokryć w całości w taki sposób, aby przywrócić pojazd do stanu sprzed zdarzenia.

Jak to działa?

Każdy Ubezpieczyciel określa parametry tzw. szkody całkowitej, wg których naprawa samochodu nie ma ekonomicznie uzasadnionych powodów. Jest to przeważnie 70 proc. aktualnej wartości pojazdu liczonej w dniu zdarzenia.

Jeśli po wypadku szkoda zostaje uznana za całkowitą, Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie i nie interesuje go, co dalej dzieje się z samochodem.  Wiele osób jednak nie wie, że od tej pory umowa ubezpieczenia AC przestaje obowiązywać.

Co otrzymujemy od Ubezpieczyciela?

Ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu różnicę między wartością samochodu sprzed szkody, a wartością pozostałości. Oba parametry zostają wyliczone w oparciu o notowania systemów np. Audatex, Eurotax, Info-Ekspert.

Zdarza się jednak, że właściciel decyduje się na naprawienie swojego samochodu, mimo strat finansowych.

Jak się przed tym obronić?

Szkoda całkowita często bywa dla właściciela niekorzystna. Ubezpieczycielowi zależy, żeby właśnie w ten sposób rozliczyć się z klientem. Czy jesteśmy skazani wyłącznie na decyzję Ubezpieczyciela?

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajduje się ustęp, w którym określone zostało, w jaki sposób obliczana jest szkoda całkowita. Na jej łączną kwotę wpływają głównie ceny części zamiennych oraz koszty tzw. robocizny.
Jeśli umowa zawiera wykupienie udziału własnego oraz amortyzacji części, to łatwiej osiągnąć poziom, który kwalifikuje szkodę jako całkowitą.

Decyzja Ubezpieczyciela nie jest jednak ostateczna, z reguły można się od niej odwołać wskazując, że wartość auta przed wypadkiem lub wartość pozostałości jest większa albo też koszty naprawy niższe. Jeśli jednak różnica jest duża, trudno będzie to wykazać i pozostaje znaleźć tańszy serwis, sprzedać samochód albo pogodzić się z decyzją i dołożyć do naprawy z własnej kieszeni. Spór sądowy to ostateczność i czasem Ubezpieczyciel jest skłonny pójść na ugodę.

Jeśli już nastąpi taki wariant rozliczenia szkody i zdecydujesz się naprawić swój samochód, to przede wszystkim wykup nowe ubezpieczenie. Wiązać się to będzie oczywiście z całą procedurą od początku, czyli oględziny, nowa umowa z innym okresem ubezpieczenia, od nowa liczone zniżki itd., jednak jest to jedyny sposób, aby mieć nadal ubezpieczony samochód.

Daniel Piotrowski

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje