Formuła all risks w ubezpieczeniu AC

Polisa autocasco chroni kierowcę przed skutkami uszkodzeń mechanicznych i kradzieży samochodu. Jedną z ciekawszych form takiego ubezpieczenia jest AC z formułą all risks. Na czym ono polega i czy są od niego jakieś wyłączenia? Porównywarka finansowa Comperia.pl podpowiada.

Polisa autocasco chroni kierowcę przed skutkami uszkodzeń mechanicznych i kradzieży samochodu. Jedną z ciekawszych form takiego ubezpieczenia jest AC z formułą all risks. Na czym ono polega i czy są od niego jakieś wyłączenia? Porównywarka finansowa Comperia.pl podpowiada.

Ubezpieczenie AC należy do grupy dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Oznacza to, że wykupienie takiej polisy zależy tylko i wyłącznie od właściciela danego pojazdu. Najczęściej kierowcy decydują się na ubezpieczenie autocasco, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe przy nieprzewidywalnych zdarzeniach losowych takich jak stłuczka, czy też kradzież samochodu. Niestety, standardowe polisy autocasco zawierają wiele wyłączeń, co w praktyce oznacza, że w wielu przypadkach firma ubezpieczeniowa po prostu odmawia wypłaty odszkodowania.

Rozwiązaniem tego problemu są polisy AC zawierane w formule all risks, czyli mówiąc najprościej ubezpieczenie od wszystkich możliwych ryzyk. Dzięki niej uzyskanie przez klienta odszkodowania jest dużo łatwiejsze.

Oczywiście, w przypadku takich polis ubezpieczyciele również stosują wyłączenia, ale muszą być one bardzo dokładnie określone. W przypadku pojawienia się niejasność z reguły są one rozpatrywane na korzyść klienta. Formuła all risks powoduje bowiem, że to towarzystwo ubezpieczeniowe musi „udowodnić” klientowi, że dana szkoda nie podlega pod wypłatę odszkodowania, a nie odwrotnie.

Ubezpieczenia all risks są bardziej zrozumiałe dla klientów. Dzięki precyzyjnie określonym wyłączeniom klient dokładnie wie przed czym chroni go wykupiona polisa. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia obowiązujących w danym towarzystwie.

Niestety, istnieją sytuacje w których towarzystwo ubezpieczeniowe może podważyć wypłatę odszkodowania, i to nawet jeśli wykupiona polisa chroniła przed takim zdarzeniem. Problem ten występuje w sytuacji, gdy kierowca prowadził samochód pod wpływem alkoholu lub też podczas kolizji prowadzący znajdował się pod wpływem środków odurzających. Podobnie sprawa się ma, gdy szkoda na samochodzie powstała na skutek świadomego i celowego działania kierowcy.

Ubezpieczenie autocasco zawierające formułę all risks wydaje się  być dobrym rozwiązaniem dla każdego kierowcy. Dzięki niemu łatwiej jest określić faktyczny zakres ubezpieczenia, ponieważ zawiera ono dokładny spis sytuacji, w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Dla każdego jednak lepiej aby ze świadczeń towarzystw ubezpieczeniowych korzystać jak najrzadziej, czego sobie i Państwu życzę.

Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje