Jak wypowiedzieć umowę polisy OC?

Czy można wypowiedzieć przed czasem umowę ubezpieczenia OC, jeśli nie jestem zadowolony z dotychczasowej polisy? Jak należy to zrobić? Jakie są konsekwencje? Porównywarka finansowa Comperia.pl odpowiada na te i inne pytania.

Czy można wypowiedzieć przed czasem umowę ubezpieczenia OC, jeśli nie jestem zadowolony z dotychczasowej polisy? Jak należy to zrobić? Jakie są konsekwencje? Porównywarka finansowa Comperia.pl odpowiada na te i inne pytania.

Z reguły umowa ubezpieczenia OC  jest  zawierana na rok, wyjątkiem są krótkoterminowe polisy dla osób zawodowo zajmujących się handlem samochodami. Należy jednak pamiętać, że zawsze istnieje  możliwość rozwiązania umowy dotychczasowej polisy. Najczęściej robimy to, jeśli sprzedajemy swój samochód lub kupujemy nowy. Ale można również rozwiązać umowę, jeśli nie jesteśmy zadowoleni z usług obecnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub jeśli inne oferuje nam taką samą polisę za niższą cenę.

Od czego zacząć?

Umowę ubezpieczenia OC można zakończyć  jedynie pisemnie. Wniosek o wypowiedzenie umowy trzeba  dostarczyć do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym dana polisa została wykupiona.
Można to zrobić na kilka sposobów – np. poprzez samodzielną wizytę w placówce agenta ubezpieczeniowego lub za pośrednictwem Poczty Polskiej  (w tym przypadku datą wpłynięcia pisma jest data widniejąca na stemplu pocztowym). Wypowiedzenie można również wysłać faksem (pod warunkiem, że urządzenie drukuje raporty doręczenia) lub przez kuriera. Jeśli zdecydujemy się skorzystać z usług kuriera, koniecznie trzeba pamiętać, że datą, od której wypowiedzenie zacznie obowiązywać, będzie dzień jego wpływu do ubezpieczyciela, a nie, jak w przypadku poczty, data nadania przesyłki.

Co zawrzeć w dokumencie?

Informacji o tym, jak ma wyglądać i jaką mieć formę pismo wypowiadające umowę należy szukać w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W praktyce jednak większość towarzystw ma podobne wymagania. Wniosek powinien zawierać  adres i nazwę towarzystwa, dane osobowe ubezpieczonego, nr rejestracyjny i markę pojazdu, którego ubezpieczenie dotyczy, numer i serię posiadanej polisy, podstawę prawną, a także datę, miejsce i podpis właściciela ubezpieczenia.

Kiedy można rozwiązać?

W dowolnym momencie! Nawet umowę, która przedłużyła się automatycznie można wypowiedzieć w każdej chwili, pod warunkiem, że wykupimy polisę w innym towarzystwie. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i każdy posiadacz pojazdu w Polsce musi mieć ważną polisę OC.

Wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC pozwoliło wyeliminować problem podwójnego  ubezpieczenia, z którym do tej pory często borykali się kierowcy zmieniający auto na nowe.

Autor: Marta Ośko
Comperia.pl

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje