Ubezpieczenie OC

W 3 krokach porównaj oferty OC 18 towarzystw ubezpieczeniowych
Będą Ci potrzebne: dane właściciela pojazdu oraz dane pojazdu z dowodu rejestracyjnego

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych nakłada na wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych, podlegających rejestracji na terenie Polski, obowiązek zapewnienia im ubezpieczenia OC.

Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, znajdujące się w gronie ubezpieczeń komunikacyjnych. Właściciel pojazdu powinien zawrzeć umowę z wybranym Towarzystwem ubezpieczeniowym i opłacić choć pierwszą ratę składki, najpóźniej w dniu rejestracji samochodu lub w dniu wygaśnięcia poprzedniej polisy OC. Każdorazowo umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawierana jest na okres 12 miesięcy, . Jeśli umowa ubezpieczenia OC nie zostanie wypowiedziana najpóźniej dzień przed końcem trwania ochrony ubezpieczeniowej, polisa zostanie automatycznie odnowiona na kolejny rok, a właściciel pojazdu zmuszony jest do opłacenia składki.

Warto zapoznać się z różnymi ofertami na ubezpieczenie OC swojego pojazdu, bowiem ich ceny mogą zdecydowanie różnić się między sobą w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych. Klient nie musi jednak wczytywać się w Ogólne Warunki Ubezpieczenia, bowiem zawsze będą one takie same i uregulowane ustawowo.

Ostateczna cena ubezpieczenia uzależniona jest od kryteriów dotyczących właściciela pojazdu, samego samochodu, okresu przebiegu ubezpieczenia oraz trybu opłacania składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie OC chroni kierowcę przed ponoszeniem samodzielnie finansowych konsekwencji spowodowanych przez siebie szkód osobowych i majątkowych w ruchu drogowym. Ubezpieczenie można rozszerzyć o nieobowiązkową ochronę NNW czy pakiet Assistance.

 
Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


W wielu towarzystwach ubezpieczeniowych kierowcy podpisujący umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC, mają również możliwość zakupienia dodatkowych opcji. Często taki pakiet jest dużo tańszy, niż np. dwie niezależne polisy. Porównywarka finansowa Comperia.pl podpowiada, gdzie warto poszukać najlepszych ubezpieczeń – oto najnowszy ranking pakietów OC, NNW i rozszerzony Assistance.

Zgodnie z polskim prawem, każda osoba posiadająca pojazd mechaniczny musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od tego, czy pojazd ten użytkuje, czy jedynie przetrzymuje w garażu. Analitycy Comperia.pl podpowiadają, jakimi kryteriami należy się kierować, by wybrać najlepszą polisę OC? 

Kupując ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej często myślimy, że taka polisa chroni nas przed wszystkimi zdarzeniami losowymi. Niestety, pomimo że zakres takiego ubezpieczenia jest regulowany  ustawą, to uwzględnia ona także szereg sytuacji, w których ochrona po prostu nie działa. Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła sprawdzić, o jakich wyłączeniach mowa?

Ceny polis komunikacyjnych ruszyły. Tym razem w dół. Eksperci Comperia.pl postanowili sprawdzić, czym jest to spowodowane.

Jeżeli napiszę, że kraje anglosaskie wyprzedzają nas technologicznie, kulturowo, czy obyczajowo zapewne nie zaskoczę wielu. Być może jednak uda mi się to zrobić, jeżeli powiem, że między innymi w Wielkiej Brytanii i Australii już od paru lat funkcjonuje system ubezpieczania pojazdów od OC, gdzie cena polisy oparta jest o ilość pokonywanych kilometrów, a właściwie mil.

Właściciele samochodów i innych pojazdów mechanicznych są zobowiązani do na wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wynika to z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Mało jednak kto wie, że wykupiona przez nas polisa swoją ochroną nie obejmuje nas, tylko tzw. osoby trzecie. Sprawdźmy, z czego to wynika.