Ubezpieczenie OC

W 3 krokach porównaj oferty OC 18 towarzystw ubezpieczeniowych
Będą Ci potrzebne: dane właściciela pojazdu oraz dane pojazdu z dowodu rejestracyjnego

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej występuje w różnych wariantach, ale w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych w każdej firmie ubezpieczeniowej musi mieć ono taką samą konstrukcję. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie może również samodzielnie określać wysokości sum gwarancyjnych w polisie - wynoszą one 5 mln euro dla szkód osobowych i 1 mln euro dla szkód majątkowych.

Zadaniem ubezpieczenia OC komunikacyjnego jest ochrona kierowcy przed ponoszeniem finansowych konsekwencji wypadków spowodowanych przez niego w ruchu drogowym. Odszkodowanie z OC jest wypłacane, jeśli w następstwie szkód w mieniu i szkód osobowych, poszkodowanych dotknie uszczerbek lub utrata mienia, bądź utrata zdrowia i życia.

Jeśli kierowca nie posiadałby OC i spowodował wypadek, wówczas musiałby samodzielnie pokryć koszty odszkodowań dla osób trzecich i groziłabym mu kara finansowa ze strony organów ścigania.

Według przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, polisa OC jest obowiązkowa dla każdego właściciela pojazdu. Obowiązku tego musi on dopełnić najpóźniej w dniu rejestracji samochodu lub w dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy OC. Umowa OC zawierana jest każdorazowo na okres 12 miesięcy, a jeśli nie zostanie ona wypowiedziana przed upływem okresu wskazanego w polisie, będzie podlegała automatycznemu odnowieniu na kolejny rok.

Warto przed podpisaniem umowy w danym Towarzystwie ubezpieczeniowym sprawdzić, która firma ma najbardziej atrakcyjną pod względem cenowym ofertę na ubezpieczenie OC naszego pojazdu. Składka zależna jest od czynników dotyczących kierowcy i jego pojazdu, a także przebiegu okresu ubezpieczenia.

 
Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


W wielu towarzystwach ubezpieczeniowych kierowcy podpisujący umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC, mają również możliwość zakupienia dodatkowych opcji. Często taki pakiet jest dużo tańszy, niż np. dwie niezależne polisy. Porównywarka finansowa Comperia.pl podpowiada, gdzie warto poszukać najlepszych ubezpieczeń – oto najnowszy ranking pakietów OC, NNW i rozszerzony Assistance.

Zgodnie z polskim prawem, każda osoba posiadająca pojazd mechaniczny musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od tego, czy pojazd ten użytkuje, czy jedynie przetrzymuje w garażu. Analitycy Comperia.pl podpowiadają, jakimi kryteriami należy się kierować, by wybrać najlepszą polisę OC? 

Kupując ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej często myślimy, że taka polisa chroni nas przed wszystkimi zdarzeniami losowymi. Niestety, pomimo że zakres takiego ubezpieczenia jest regulowany  ustawą, to uwzględnia ona także szereg sytuacji, w których ochrona po prostu nie działa. Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła sprawdzić, o jakich wyłączeniach mowa?

Ceny polis komunikacyjnych ruszyły. Tym razem w dół. Eksperci Comperia.pl postanowili sprawdzić, czym jest to spowodowane.

Jeżeli napiszę, że kraje anglosaskie wyprzedzają nas technologicznie, kulturowo, czy obyczajowo zapewne nie zaskoczę wielu. Być może jednak uda mi się to zrobić, jeżeli powiem, że między innymi w Wielkiej Brytanii i Australii już od paru lat funkcjonuje system ubezpieczania pojazdów od OC, gdzie cena polisy oparta jest o ilość pokonywanych kilometrów, a właściwie mil.

Właściciele samochodów i innych pojazdów mechanicznych są zobowiązani do na wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wynika to z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Mało jednak kto wie, że wykupiona przez nas polisa swoją ochroną nie obejmuje nas, tylko tzw. osoby trzecie. Sprawdźmy, z czego to wynika.