12.12.2014

Ubezpiecz taniej samochód w małym mieście

Składka na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wyliczana jest na podstawie wielu różnych kryteriów. Na jej wysokość ma wpływ między innymi miejsce rejestracji samochodu.

Podczas wypełniania wniosku o ubezpieczenie OC pojazdu mechanicznego, jego właściciel musi podać między innymi w jakim mieście samochód jest zarejestrowany oraz gdzie będzie on użytkowany. Istotne jest również i to, czy kierowca zamierza wykorzystywać ubezpieczony pojazd poza granicami kraju i jak długo samochód będzie użytkowany za granicą. Takie parametry wpływają na określenie ostatecznej wysokości składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej auta.

Czy wiesz że...?

W dużym mieście statystycznie ruch pojazdów i ich ilość są większe, dlatego też kalkulacja składki ubezpieczeniowej dla samochodu rejestrowanego w takim miejscu będzie wyższa. Ubezpieczyciel wycenia w ten sposób prawdopodobieństwo wystąpienia szkody, które w dużych miastach jest wyższe niż w mniejszych miejscowościach.

Sposób na niższą składkę - rejestracja auta w małej miejscowości

Wydawać by się mogło, że aby cieszyć się z niższej składki ubezpieczeniowej na OC, wystarczy zarejestrować samochód w małej miejscowości, np. w Drzewicy, Opocznie czy Nowym Mieście pod Warszawą, ale użytkować pojazd w rzeczywistości w Warszawie. Niemniej nie zawsze takie działanie się sprawdzi. O ile przykładowo firma ubezpieczeniowa Ergo Hestia zwraca uwagę na miejsce rejestracji pojazdu, wpisane do dowodu rejestracyjnego, o tyle już ubezpieczyciel Aviva zapyta o kod pocztowy miejsca, w którym faktycznie pojazd będzie parkowany w nocy. W ten sposób ubezpieczyciel ma jasną sytuację co do rzeczywistego miejsca użytkowania samochodu, które ma kluczowe znaczenie dla ponoszonego ryzyka zaistnienia szkody ubezpieczeniowej.

Różnica w wysokości składki ubezpieczeniowej dla miasta wojewódzkiego i miasteczka o liczbie mieszkańców 5-10 tys. osób może wynieść nawet 20 proc. dla tego samego samochodu. Kierowcy więc dla zaoszczędzenia pieniędzy świadomie dokonują rejestracji swojego auta w mniejszej miejscowości.

Przykład

Ubezpieczenie OC wykupywane w towarzystwie ubezpieczeniowym Proama dla samochodu rejestrowanego w Warszawie i Pułtusku może wynieść maksymalnie 18 proc., zaś w firmie Ergo Hestia różnice wynoszą około 15 proc.

Pamiętać należy jednak, że nie można w sposób jednoznaczny stwierdzić, czy rejestracja auta w mniejszym mieście przyniesie realne oszczędności na składce ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które zrekompensowałyby trudy rejestracji pojazdu w innej miejscowości. Najczęściej korzyści odczuwa kierowca, który jeździ bezszkodowo i ma prawo do wysokich zniżek ubezpieczeniowych. Ten, który będzie miał wypadek, musi liczyć się z koniecznością pokrycia części szkody spowodowanej w jego samochodzie z własnej kieszeni. Dzieje się to z uwagi na fakt, że ubezpieczyciel weźmie pod uwagę szacowane koszty naprawy w warsztatach w mniejszej miejscowości, zaś kierowca najpewniej naprawi auto w miejscu zamieszkania i użytkowania auta, w dużym mieście. W takim przypadku ubezpieczyciel może też rekalkulować składkę ubezpieczeniową z uwagi na podanie we wniosku ubezpieczeniowym nieprawdziwych informacji co do miejsca użytkowania auta.

Podziel się:

NK

Wykop

Znajdź nas w Google+
Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje