12.12.2014

Ubezpieczenie floty transportowej

Posiadanie floty transportowej przez przedsiębiorstwo zobowiązuje właściciela do wykupienia dla każdego z pojazdów ubezpieczenia OC, polisy od odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo może on zadecydować o zawarciu kompleksowego ubezpieczenia flotowego. Na czym ono polega?

Ubezpieczenie floty transportowej to rodzaj polisy lub grupy polis komunikacyjnych, których oferta kierowana jest do firm. Najczęściej ubezpieczenia flotowe wykupują firmy transportowe i spedycyjne. Dzięki polisom tego typu właściciel kilku, kilkudziesięciu czy nawet kilkuset pojazdów nie musi ubezpieczać każdego z nich z osobna. Jedna umowa ubezpieczeniowa pozwala zbiorczo ubezpieczyć wszystkie pojazdy wchodzące w skład floty firmowej, niezależnie od ich typu - mogą to być samochody osobowe, ciężarowe i inne, stanowiące własność przedsiębiorcy lub wyleasingowane.

Ubezpieczenie floty transportowej w ramach typowej polisy flotowej pozwala na zawarcie kompleksowej umowy, przenoszącej odpowiedzialność za szeroki katalog ryzyk na towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia tego rodzaju zawierane są z właścicielami firm transportowych i przewozowych, które dysponują minimum 10-20 pojazdami mechanicznymi. Tylko w nielicznych przypadkach firma ubezpieczeniowa może podjąć decyzję o ubezpieczeniu flotowym dla grupy np. 5 pojazdów.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

W ramach ubezpieczenia floty transportowej klient uzyskać może:

  • ubezpieczenie OC,
  • ubezpieczenie AC,
  • ubezpieczenie NNW,
  • assistance,
  • ochronę prawną,
  • zieloną kartę,
  • ubezpieczenie szyb i dodatkowego ubezpieczenia.

Czy wiesz że...?

Dodatkowo w pakiecie flotowym można skorzystać z ubezpieczenia OC Przewoźnika (polisa OCP), ubezpieczenia OC Spedytora oraz z ubezpieczenia CARGO - krajowego i międzynarodowego.

Ubezpieczenie OCP

Skrót OCP oznacza ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika wynikające z zarobkowego przewozu drogowego towarów. Najczęściej polisa OCP zawierana jest na okres 12 miesięcy i jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Wykupienie jej pozwala na ochronę przewoźnika przed ponoszeniem finansowych kosztów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu. Z perspektywy klienta firmy transportowej ma on dzięki ubezpieczeniu OCP pewność, że korzystając z usług tegoż przedsiębiorstwa, zyskuje bezpieczeństwo i gwarancję szansy uzyskania odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Składka na ubezpieczenie OCP jest wyliczana na podstawie rocznych obrotów netto firmy z tytułu świadczonych usług transportowych, wysokości sumy gwarancyjnej i rodzaju przewożonych towarów.

Cena ubezpieczenia flotowego

Koszty ubezpieczenia floty firmy transportowej uzależnione są w pierwszej kolejności od liczby pojazdów, ich rodzaju i wieku oraz szkodowości klienta - liczonej jako liczba szkód i wartość wypłaconych w poprzednich latach odszkodowań. Im więcej szkód spowodowali kierujący pojazdami flotowymi i im większe odszkodowania pociągały za sobą takie szkody, tym wyższa będzie składka na ubezpieczenie flotowe samochodów transportowych w firmie.

Podziel się:

NK

Wykop

Znajdź nas w Google+
Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje