15.12.2014

Jak złożyć reklamację ubezpieczenia AC?

Ubezpieczenie autocasco nie jest obowiązkowe, ale przydaje się m.in. w przypadku kradzieży pojazdu czy kolizji spowodowanej przez ubezpieczonego. Jednak nie zawsze wypłacona kwota jak dla niego zadowalająca. Jak dochodzić wówczas swoich roszczeń wobec towarzystwa ubezpieczeniowego?

Co stanowi kwestie sporne przy ubezpieczeniach AC?

Kiedy posiadacze ubezpieczenia autocasco składają reklamacje wobec praktyk towarzystw ubezpieczeniowych? Zwykle chodzi m.in. o:

 • błędne uznanie szkody jako całkowitej
 • zaniżenia wartości pojazdu przed szkodą
 • zaniżenie wyceny szkód

Wszystko to prowadzi do zaniżenia kwoty odszkodowania czy pokrycia kosztów związanych z likwidacją tylko niektórych szkód.

W jaki sposób złożyć reklamację ubezpieczenia AC?

Jeśli ubezpieczony jest niezadowolony z wysokości świadczenia odszkodowawczego, jak i z każdego innego powodu, ma prawo do złożenia reklamacji. Towarzystwa ubezpieczeniowe przyjmują reklamacje:

 • drogą listowną - pocztą tradycyjną
 • poprzez wiadomości elektroniczne
 • poprzez internetowe formularze na stronach towarzystw
 • osobiście - w oddziałach towarzystw
 • telefonicznie - poprzez specjalne infolinie

W celu sprawnego rozpatrzenia skargi przez towarzystwo ubezpieczeniowe, klient powinien w niej zawrzeć m.in.:

 • swoje dane osobowe i kontaktow
 • numer polisy, ewentualnie numer rejestracyjny pojazdu
 • opis reklamacji
 • dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla sprawy

Ubezpieczyciel po zapoznaniu się ze sprawą rozpatruje reklamację. To, ile ma na to czasu zależy m.in. od jego wewnętrznych zasad, niemniej jest to ok. 15-30 dni. Towarzystwo udziela klientowi odpowiedzi na jego reklamację, w której zawiera m.in.:

 • uzasadnienie podjętej decyzji, z uwzględnieniem kwestii prawnych oraz zapisów w umowie, regulaminach czy innych wiążących dokumentach
 • imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby udzielającej odpowiedzi
 • w razie odrzucenia reklamacji - pouczenie o możliwości podjęcia dalszych kroków, m.in. wystąpienia na drogę sądową. 

Jeśli poszukujesz najlepszego, najtańszego i niezawodnego ubezpieczenia AC, skontaktuj się już dziś z ekspertami ubezpieczeniowymi Comperia.pl!

Podziel się:

NK

Wykop

Znajdź nas w Google+
Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje