15.12.2014

Jak złożyć reklamację ubezpieczenia OC?

W przypadku kiedy poszkodowany czuje się pokrzywdzony przez towarzystwo ubezpieczeniowe np. z tytułu zbyt niskiej w jego ocenie kwoty wypłaconego odszkodowania z tytułu polisy OC, może odwoływać się od tej decyzji.

Kiedy złożyć reklamację ubezpieczenia OC?

Wśród sytuacji, które wymagają złożenia reklamacji czy odwołania wobec decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego oferującego ubezpieczenia OC można wymienić np.:

 • roszczenie o powiększenie kwoty wypłaconej z polisy OC (na skutek niekorzystnej wyceny szkód)
 • roszczenie poprzedniego towarzystwa ubezpieczeniowego dotyczące zapłaty składki (tzw. problem podwójnego OC)

Problem podwójnego OC następuje m.in. w sytuacji gdy:

 • posiadacz auta wykupi nową polisę OC nie wypowiadając poprzedniej. Poprzednia polisa zostanie automatycznie odnowiona, i towarzystwo które ją wystawi po kilku tygodniach zgłosi się z roszczeniem o opłacenie składki. Poprzednią polisę można wypowiedzieć dokumentując posiadanie polisy w innym towarzystwie. Wówczas ubezpieczony płaci podwójną składkę jedynie za okres rzeczywistej podwójnej ochrony, a nie za cały rok.
 • auto zmieni właściciela, nowy właściciel wykupi nową polisę, nie wypowiadając przy tym poprzedniej (jeśli poprzedni właściciel płacił składkę w ratach, towarzystwo może wystąpić z roszczeniem o uiszczenie kolejnej). Warto przy tym jednak przypomnieć, że po zmianie właściciela ubezpieczenie OC nie przedłuża się automatycznie po zakończeniu czasu dotychczasowej ochrony.

Jak zgłosić reklamację ubezpieczenia OC?

Towarzystwa ubezpieczeniowe dają do dyspozycji klientów różne kanały zgłaszania reklamacji. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela można złożyć za pośrednictwem m.in.:

 • internetowego formularza
 • infolinii
 • wiadomości e-mail
 • korespondencji pocztą tradycyjną
 • podczas wizyty w placówce towarzystwa

Składając reklamację, należy zawrzeć w niej m.in.:

 • swoje dane osobowe i kontaktowe (w tym m.in. PESEL, numer telefonu)
 • numer polisy
 • opis kwestii spornej, podlegającej reklamacji

Towarzystwo ubezpieczeniowe w określonym czasie, zwykle do 30 dni od daty otrzymania reklamacji, weryfikuje zasadność zastrzeżeń klienta i ustosunkowuje się do poruszonej przez niego kwestii w korespondencji (tradycyjnej albo elektronicznej). Zawiera w niej m.in.:

 • uzasadnienie podjętej decyzji
 • podstawę prawną podjętej decyzji, czy wyszczególnienie regulujących daną kwestię zapisów w umowie
 • imię i nazwisko oraz stanowisko osoby przygotowującej odpowiedź

Jeśli reklamacja nie odniesie pożądanego skutku, i sporna kwestia pozostaje nierozstrzygnięta, można wystąpić na drogę sądową. 

Podziel się:

NK

Wykop

Znajdź nas w Google+
Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje