17.12.2014

Ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania z OC

Zakład ubezpieczeń odmówił Ci wypłaty odszkodowania, twierdząc, że zgłoszone zdarzenie nie miało miejsca? A może wypłacił za mało? Sprawdź, jak skutecznie zainterweniować, dochodząc swoich racji.

Zakłady ubezpieczeniowe stoją na uprzywilejowanej pozycji, gdy dojdzie do sporu o wypłatę odszkodowania z polisy OC pomiędzy nimi, a poszkodowanymi. Zasłaniając się regulaminami, opiniami własnych rzeczoznawców i pomocą prawników, czasem wydają decyzje na niekorzyść poszkodowanego. Co wówczas robić, by uzyskać rekompensatę za poniesione straty, jeśli uważamy, że te pieniądze nam się należą?

Roszczenie musi być rozpatrzone w terminie

Odszkodowanie z polisy OC zakład ubezpieczeń wypłaca w terminie do 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Zgłosić je może poszkodowany lub osoba przez niego uprawniona.

Jeśli rozpatrzenie zgłoszenia będzie wymagało wyjaśnienia okoliczności niemożliwych do ustalenia w podanym terminie, wypłatę świadczenia ubezpieczyciel może przesunąć o kolejne 14 dni od dnia ustalenia odpowiedzialności, jednak nie później niż do 90 dni od terminu złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie.

Odmowę wypłaty ubezpieczyciel musi uzasadnić

Nie zawsze jednak roszczenia klientów są przez zakłady ubezpieczeniowe rozpatrywane pozytywnie. Gdy odszkodowanie nie będzie przysługiwało lub jego wysokość okaże się niższa niż kwota zgłoszona przez poszkodowanego, ubezpieczyciel jest zobligowany do przekazania swojej decyzji na piśmie. Odbywa się to w analogicznych terminach, jakie obowiązują przy wypłacie świadczenia.

Odmowę wypłaty całości lub części odszkodowania ubezpieczyciel musi uzasadnić. Jednocześnie, jest zobowiązany do pouczenia klienta o możliwości dochodzenia jego roszczeń w postępowaniu sądowym. Poszkodowany ma przy tym możliwość wglądu do aktów sprawy, choć nie bezpłatnie.

Jak dochodzić swoich praw?

Poszkodowany, jeśli chce, może zapoznać się z dowodami, na podstawie których zakład wydał decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania. Prawo do tego nadaje mu art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Wśród dostępnej dla konsumenta dokumentacji znajdują się m.in.:

  • protokół oględzin,

  • wyceny,

  • kosztorysy,

  • ekspertyzy rzeczoznawców.

Gdy ubezpieczyciel stwierdził, że uszkodzenia pojazdu, jakie zostały zgłoszone przez poszkodowanego, nie mogły powstać wskutek zgłoszonego wypadku, w pierwszej kolejności warto domagać się powołania niezależnego rzeczoznawcy lub zatrudnić go samemu.

Mamy do tego prawo w sytuacjach, gdy ubezpieczyciel nie posiada opinii obiektywnego eksperta z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego, jak również wtedy, kiedy uznamy, że jest ona stronnicza.

Kiedy do sądu?

Gdy podjęcie wymienionych działań nie przyniesie pozytywnych skutków, czyli ubezpieczyciel nie zmieni swojej decyzji, pozostaje przekazanie sprawy do sądu. Przed zdecydowaniem się na ten krok możemy również poprosić o bezpłatną pomoc rzecznika ubezpieczonych.

Podziel się:

NK

Wykop

Znajdź nas w Google+
Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje