NNW domowe

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Podobnie jak w produkcie komunikacyjnym to ubezpieczenie chroni ubezpieczonych na wypadek zaistniałych zdarzeń losowych które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.