NNW komunikacyjne

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Następst Nieszczęśliwych Wypadków to dodaktowy produkt którego ochroną objety jest każdy pasażer, który w momencie wypadku znajdował sie w ubezpieczonym pojeździe. Wypłata odszkodowania zależna jest od procentowago uszczerbku zdrowia ktory jest wynikiem zaistniałego zdarzenia.

Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia 20000 zł. ( na ubezpieczonego)
Wypłata świadczenia w razie śmierci Jeżeli śmierć nastąpiła z powodu nieszczęśliwego wypadku wówczas 100 % świadczenia
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu nie
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu nie