AC Warsztat Proama

+ + + + +

    Oblicz składkę »

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Autocasco w wariancie Warsztat Proama daje właścicielowi pojazdu ochronę w przypadku kradzieży i uszkodzenia pojazdu.

Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi
Kradzież pojazdu tak Z wyłączeniami
Rabunek/Rozbój tak Z wyłączeniami
Upadek statku powietrznego
Pożar tak