OC

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Odpowiedzialność Cywilna Posiadaczy Pojazdów mechanicznych

Dokumenty do pobrania:

ustawa OC link
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5000000 na osobie 1000000 w mieniu
Rozłożenie składki na raty tak 2 lub 4 raty
Zielona karta
Dodatkowe świadczenia w ramach OC nie