Auto szyby

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Opis...

Dokumenty do pobrania:

OWU Auto Szyby link
Ubezpieczenie szyb
Ochrona zniżki tak
Opcje wykupienia Razem z AC
Udział własny w szkodzie
Przedmiot ubezpieczenia Szyby: czołowa, boczne i tylna
Franszyza integralna nie
Zakres terytorialny Polska
Suma ubezpieczenia W zależności od wartości rynkowej pojazdu: 1500 zł. 2500 zł. 3500 zł.
Konsumpcja sumy ubezpieczenia Jest konsumpcja
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie Do 13 lat
Dodatkowe wyłączenia Pojazd oddany do sprzedaży komisowej a także oddany do warsztatu w celu przeprowadzenia naprawy, diagnostyki lub przeglądu.