NNW

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obejmuje swoim ubezpieczeniem kierowcę jak i pasażerów ubezpieczonego pojazdu na terenie rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.

Dokumenty do pobrania:

OWU NNW link
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia 15000 zł. lub 30000 zł. na osobę
Wypłata świadczenia w razie śmierci Jeżeli nastąpiła ona w okresie 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku 50% świadczenia.
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu nie
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu nie