NNW Kierowcy - Podstawowy

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy.

Dokumenty do pobrania:

OWU NNW Kierowcy i Pasażerow link
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia 10000 zł. 30000 zł. 50000 zł. oraz 100000zł.
Wypłata świadczenia w razie śmierci Jeżeli zmarł w przeciągu 1 roku z powodu wypadku przysługuje 50% świadczenia
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu nie
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu nie