OC

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Zakres i ogólne warunki ubezpieczenia OC określa ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ten rodzaj ubezpieczenia jest obowiązkowy dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5000000 na osobie 1000000 w mieniu
Rozłożenie składki na raty tak 2 lub 3 raty
Zielona karta tak
Dodatkowe świadczenia w ramach OC nie