Szyby

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie szyb w pojezdzie.

Ubezpieczenie szyb
Ochrona zniżki tak
Opcje wykupienia
Udział własny w szkodzie
Przedmiot ubezpieczenia
Franszyza integralna nie
Zakres terytorialny
Suma ubezpieczenia
Konsumpcja sumy ubezpieczenia
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie
Dodatkowe wyłączenia