Zielona karta

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem pojazdu za granicą zwane „Zieloną Kartą” nie ma już tak szerokiego zastosowania jak przed 1 maja 2004 r. Jednak na terenie niektórych krajów nadal jest wymagane. W Allianz Polska ten certyfikat jest dodawany bezpłatnie do ubezpieczenia OC, jako rozszerzenie ochrony.