Ubezpieczenie Szyb

+ + + + +

    Oblicz składkę »

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Szyb

Dokumenty do pobrania:

Aviva OWU komunikacja link
Ubezpieczenie szyb
Ochrona zniżki tak
Opcje wykupienia razem z AC lub OC
Udział własny w szkodzie W przypadku konieczności wymiany szyby czołowej w Twoim pojeździe część kosztów tej operacji będzie musiała zostać poniesiona przez Ciebie
Przedmiot ubezpieczenia Szyby: czołowa, boczne i tylna
Franszyza integralna nie
Zakres terytorialny Polska
Suma ubezpieczenia
Konsumpcja sumy ubezpieczenia
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie
Dodatkowe wyłączenia Nie pokryje kosztów naprawy lub wymiany okna dachowego, nawet jeśli stanowi ono wyposażenie fabryczne.