Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Autocasco (AC) chroni samochód przed kradzieżą oraz uszkodzeniami. Obejmuje sytuacje, w których szkoda jest spowodowana przez kierowcę lub zdarzenia losowe. W ochrona AC obejmuje ochronę samochodu, dodatkowego wyposażenia zamontowane w samochodzie oraz fotelik dziecięcy. Aviva oferuje do 60 proc. zniżki za bezszkodową jazdę, a także istnieje możliwość przenoszenia zniżek za bezszkodową jazdę między małżonkami oraz uwzględniane są zniżki uzyskane u poprzedniego ubezpieczyciela. Oferta obejmuje również możliwość uzyskania odszkodowania, które pozwoli na zakup nowego samochodu (dotyczy samochodów do roku), a także samochód zastępczy i dwuletnią gwarancję na wykonane naprawy, oraz informacje SMS o postępach i zakończeniu naprawy. Ubezpieczenia AC obejmuje ponadto wymianę lub naprawę zamków w samochodzie oraz bezpłatne ubezpieczenia assistance w wariancie podstawowym.

Dokumenty do pobrania:

Aviva OWU komunikacja link
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi
Kradzież pojazdu tak z wyłączeniami
Rabunek/Rozbój tak z wyłączeniami
Upadek statku powietrznego
Pożar tak