Dokumenty do pobrania:

Aviva OWU komunikacja link
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia 50000 zł
Wypłata świadczenia w razie śmierci W przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem wówczas 50% świadczenia(w wariancie podstawowym). 100% świadczenia (w wariancie rozszerzonym)
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu nie
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu nie