Informacje na temat produktu:

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. posiada w ofercie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC, które chroni interes majątkowy posiadacza polisy w przypadku kolizji z udziałem jego samochodu i wyrządzenia szkody innym osobom. Ubezpieczenia w Aviva chroni zniżki za bezszkodową jazdę, a także przenosi zniżki za bezszkodową jazdę między małżonkami oraz uwzględnia zniżki uzyskane u poprzedniego ubezpieczyciela. Ponadto do ubezpieczenia OC otrzymuje się bezpłatne ubezpieczenie assistance w wersji podstawowej oraz bezpłatny certyfikat Zielonej Karty. Istnieje możliwość płatności składki w ratach.

Dokumenty do pobrania:

Aviva OWU komunikacja link
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5000000 na osobie 1000000 w mieniu
Rozłożenie składki na raty tak
Zielona karta tak
Dodatkowe świadczenia w ramach OC nie