AC Warsztat

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Obowiązkowe Ubezpieczenie pozwalające uniknąć pokrywania strat materialnych oraz kosztów związanych z leczeniem spowodowanych przez ubezpieczonego w ruchu drogowym. W przypadku wykupienia Pakietu Pełnego w AXA DIRECT klient otrzymuje: - OC - AC - Assistance – 24-godzinną pomoc na drodze w nieprzewidzianych sytuacjach - Zielona Karta – zezwalająca na podróżowanie po różnych krajach bez wykupywania specjalnego ubezpieczenia Ponadto klient może wykupić: - Ubezpieczenie szyb - ubezpieczenie od pożaru i kradzieży - NNW - rozszerzone pakiety Assistance i AutoCasco

Dokumenty do pobrania:

OWU AXA Komunikacja link
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina
Osunięcie i zapadanie się ziemi
Grad tak
Uderzenie pioruna
Huragan
Trzęsienie ziemi tak
Kradzież pojazdu tak (po opłaceni dodatkowej składki )
Rabunek/Rozbój
Upadek statku powietrznego
Pożar tak