NNW Pasażera

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Pasażera.

Dokumenty do pobrania:

OWU AXA Komunikacja link
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia 50 000 zł.
Wypłata świadczenia w razie śmierci w razie śmierci wypłata świadczenia do 20% sumy ubezpieczenia
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu
Garażowanie pojazdu