OC

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Obowiązkowe Ubezpieczenie pozwalające uniknąć pokrywania strat materialnych oraz kosztów związanych z leczeniem spowodowanych przez ubezpieczonego w ruchu drogowym.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5000000 na osobie 1000000 w mieniu
Rozłożenie składki na raty tak 2 lub 4 raty
Zielona karta tak
Dodatkowe świadczenia w ramach OC nie