AC

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

W zakres ubezpieczenia wchdzą między innymi szkody polegające na zniszczeniu, utracie pojazdu i jego wyposażenia ( w tym szyb), które powstały w wyniku wypadku drogowego, zniszczenia pojazdu przez osoby trzecie czy też takich, które powstały w na skutek działania nieprzewidzianych warunków atmosferycznych.

Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź
Lawina
Osunięcie i zapadanie się ziemi
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi tak
Kradzież pojazdu tak Z wyłączeniami
Rabunek/Rozbój tak Z wyłączeniami
Upadek statku powietrznego
Pożar tak